Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus, ústředí a celkem 11 regionálních pobočných spolků, připravilo a realizuje velký společný projekt s cílem celkově zlepšit a zkvalitnit aktivity neformálního vzdělávání dětí a mládeže v organizaci. Toto zkvalitňování umožní zejména systematické vzdělávání, aktivní vzájemná spolupráce a sdílení dobré praxe organizátorů. Projekt dále rozvíjí spolupráci s odborníky a podporuje aktivity pravidelné přímé práce s dětmi v oddílech. Děti a mládež v oddílech, při víkendovkách a dalších aktivitách se tak mohou těšit na nové činnosti, zajímavé odborníky a především motivované a proškolené vedoucí a organizátory přinášející novou inspiraci a radost.