Blíž krajanům v malém Česku za Dunajem

Kousek od Dunaje na živelném Balkánském poloostrově žijí už přes sto padesát let naši krajané. Zachovali si nejen český jazyk, ale i mnohé zvyky,  tradice a také způsob života, který u nás už mizí. Již více než 10 let s mladými lidmi (nejen v létě) přijíždíme za přáteli do Českého Sela, Kruščice či Crkve a realizujeme zde dobrovolnický tábor i další aktivity. Ne proto, abychom někoho zachraňovali. Ne proto, abychom si užívali pohostinnosti a atmosféry venkova, která se už v České republice mnohdy vytrácí. Jezdíme proto, abychom spolu s místními v přátelské atmosféře a vzájemném obohacení společně pečovali o místa, která jsou vzácným kulturním (a přírodním) dědictvím cenným pro krajany i pro nás v České republice. A taky možná proto, aby se na to všechno jedinečné, co zůstalo v krajanských komunitách uchováno, nezapomnělo, aby je jako šetrní, pokorní a uznalí turisté mohli poznat i další lidé (nejen) z Česka.

Jsme rádi, že v roce 2023 společně pracovat i užívat společných chvil a vyjet spolu s téměř dvacítkou mladých dobrovolníků na letní workcamp Krajanům blíž. Pracovali jsme na mnoha místech nejen v obci, ale i v okolí. Drobné i větší práce na veřejných prostranstvích, v malém regionálním muzeu jsme doplnili o instalaci QR kódů, jejichž prostřednictvím se návštěvníci v terénu mohou dozvědět informace o zajímavostech přírody i kultury. Vydali jsme pexeso, které už čeká na turisty a další návštěvníky v Českém Selu nebo na zájemce o srbský Banát v ústředí Hnutí Brontosaurus.

Nedávno nám paní Sloupová o našich dobrovolnických táborech řekla:  „My jsme hlavně rádi, že se něco děje, že nám někdo chodí pod oknama. Když přijedete, vše tu ožije a začne se hýbat.“ A my jsme moc rádi, že můžeme nejen chodit pod oknama, ale svou troškou přispět k uchování toho, co tam tato paní, její rodina a mnoho dalších sousedů vybudovali a opečovávají.

Informace o srbském Banátu i tradici a současnosti spolupráce místních krajanů s Hnutím Brontosaurus najdete na webu www.srbskybanat.cz. Můžete si zde i stáhnout malého průvodce a vydat se na cestu za krajany.

Chcete-li se (nejen) do Srbska vydat s námi a zúčastnit se některé dobrovolnické akce, sledujte naši aktuální nabídku na https://brontosaurus.cz/dobrovolnicke-akce/.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci dotačního programu Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí.