Programy pro střední školy

Vytváříme programy pro třídní kolektivy, ve kterých studenty učíme o propojenosti ekosystému i výhodách a příležitostech k dobrovolničení. Pomáháme mladým rozvíjet jejich soft-skills a další klíčové kompetence. Programy nabízíme i v angličtině.

Klimatická změna a my

Výukový program je zaměřen na dopady změn klimatu v krajině a možnou roli jednotlivců / skupin obyvatel vedoucí k jejich zmírnění.

Pomocí interaktivních her dáme studentům nahlédnout do reálných možností jejich osobního zapojení se do dané problematiky. Student si uvědomí vlastní motivace, obavy, překážky, které jej vedou nebo naopak odrazují se zapojit vlastní aktivitou k péči o své okolí ve vztahu k dopadům klimatické změny. Student se také seznámí s možnostmi drobných opatření v krajině, zástavbě, které mohou pomoci s adaptací na změnu klimatu a zmírnění sucha. Program vhodně doplňuje témata environmentální výchovy.

Projekt je realizován s podporou Ministerstva životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

120 minut — 45 Kč/student — čeština

Terénní programy – být dobrovolníkem

Oživte školní výuku. V okolí vaší školy vybereme vhodnou přírodní lokalitu a zajistíme zde možnost smysluplné dobrovolnické činnosti. Seznámíme studenty s konkrétním místem a krajinnou ekologií, netradiční formou společně pronikneme do základních principů ochrany přírody.

Studenti si vyzkouší konkrétní práci pro přírodu, jejíž nabídka se odvíjí od charakteru lokality i ročního období. Věšení ptačích budek, sázení stromů, likvidace invazivních druhů rostlin, údržba mokřadů. Tento program můžete zařadit do výuky v rámci tématu osobnostně-sociální výchovy nebo environmentální výchovy.

5 hodin — 800 Kč/třída — čeština/angličtina

Dobrovolnictví je IN

Aktivně seznámíme žáky s dobrovolnictvím v České republice i v zahraničí. Při interaktivním programu zjistí, v čem spočívá pomoc dobrovolníků, jaká jsou její pozitiva a co může přinést jim samotným. Lektoři nabídnou žákům konkrétní činnosti, do kterých se mohou sami zapojit.

Program v angličtině navíc přirozeně rozvíjí jazykové kompetence. Nabízíme také navazující indoorové či terénní aktivity přizpůsobené potřebám konkrétní skupiny. Tento program se hodí zařadit do výuky například v rámci průřezového tématu osobnostně-sociální výchovy.

45/90 minut — zdarma — čeština/angličtina

Biodiverzita doma i ve světě

Jaký je význam druhové rozmanitosti pro život na Zemi? Odborní lektoři budou společně se studenty diskutovat o příčinách jejího úbytku, důsledcích a možných řešeních. Představí jim také rozmanité možnosti ochrany přírody, náměty ke konkrétním činnostem a příležitosti, kde se zapojit do přímých akcí. Program vhodně doplňuje témata environmentální výchovy.

90 minut — 45 Kč/student — čeština

Stromy pro život

Výukový program vede k uvědomění významu stromů především ve městech. Společně se studenty si důkladně objasníme funkce stromů pro člověka i krajinu a jejich možné ohrožení. Uvádíme studenty do reálných situací a přispíváme k rozvoji komunikačních a sociálních dovedností. Cílem je probudit v mládeži pocit sounáležitosti a zodpovědnosti za životní prostředí. Program vhodně doplňuje témata environmentální výchovy.

90 minut — 45 Kč/student — čeština

Máte dotaz či chcete objednat program? Stačí se ozvat: