Programy pro střední školy

Vytváříme programy pro třídní kolektivy, ve kterých studenty učíme o propojenosti ekosystému i výhodách a příležitostech k dobrovolničení. Pomáháme mladým rozvíjet jejich soft-skills a další klíčové kompetence. Programy nabízíme i v angličtině.

Terénní programy – být dobrovolníkem

Oživte školní výuku. V okolí vaší školy vybereme vhodnou přírodní lokalitu a zajistíme zde možnost smysluplné dobrovolnické činnosti. Seznámíme studenty s konkrétním místem a krajinnou ekologií, netradiční formou společně pronikneme do základních principů ochrany přírody.

Studenti si vyzkouší konkrétní práci pro přírodu, jejíž nabídka se odvíjí od charakteru lokality i ročního období. Věšení ptačích budek, sázení stromů, likvidace invazivních druhů rostlin, údržba mokřadů. Tento program můžete zařadit do výuky v rámci tématu osobnostně-sociální výchovy nebo environmentální výchovy.

4 hodiny — 800 Kč/třída — čeština/angličtina

Dobrovolnictví je IN

Aktivně seznámíme žáky s dobrovolnictvím v České republice i v zahraničí. Při interaktivním programu zjistí, v čem spočívá pomoc dobrovolníků, jaká jsou její pozitiva a co může přinést jim samotným. Lektoři nabídnou žákům konkrétní činnosti, do kterých se mohou sami zapojit.

Program v angličtině navíc přirozeně rozvíjí jazykové kompetence. Nabízíme také navazující indoorové či terénní aktivity přizpůsobené potřebám konkrétní skupiny. Tento program se hodí zařadit do výuky například v rámci průřezového tématu osobnostně-sociální výchovy.

45/90 minut — zdarma — čeština/angličtina

Biodiverzita doma i ve světě

Jaký je význam druhové rozmanitosti pro život na Zemi? Odborní lektoři budou společně se studenty diskutovat o příčinách jejího úbytku, důsledcích a možných řešeních. Představí jim také rozmanité možnosti ochrany přírody, náměty ke konkrétním činnostem a příležitosti, kde se zapojit do přímých akcí. Program vhodně doplňuje témata environmentální výchovy.

90 minut — 40 Kč/student — čeština

Stromy pro život

Výukový program vede k uvědomění významu stromů především ve městech. Společně se studenty si důkladně objasníme funkce stromů pro člověka i krajinu a jejich možné ohrožení. Uvádíme studenty do reálných situací a přispíváme k rozvoji komunikačních a sociálních dovedností. Cílem je probudit v mládeži pocit sounáležitosti a zodpovědnosti za životní prostředí. Program vhodně doplňuje témata environmentální výchovy.

90 minut — 40 Kč/student — čeština

Máte dotaz či chcete objednat program? Stačí se ozvat: