Vzděláváme jihomoravské organizátory o klimatu

Změna klimatu, to nejsou jen tající ledovce kdesi v Antarktidě. Nějakým způsobem se dnes týká každého z nás. A každý z nás může také nějakým způsobem přispět ke zmírnění jejích projevů přímo tam, kde žije. 

Na jižní Moravě se Hnutí Brontosaurus soustavně věnuje zapojování veřejnosti, hlavně pak mladých lidí, do ochrany přírody a krajiny prostřednictvím dobrovolnictví. Nejen účastníci, ale i organizátoři těchto akcí jsou dobrovolníky a je proto třeba jejich činnost podporovat jak materiálně, tak i prostřednictvím vzdělávání a sdílení ucelených a aktuálních informací.

Díky projektu Klimatické vzdělávání a osvěta v Hnutí Brontosaurus 2023 se podařilo v tomto roce proškolit více než 50 aktivních organizátorů dobrovolnictví nebo zájemců o organizování dobrovolnických akcí. Zvolili jsme v Hnutí Brontosaurus méně častá témata diverzity živočichů, krajinotvorby s důrazem na obnovu vodního režimu a také komunikace tématu klimatické změny veřejnosti. Jsme rádi, že i díky těmto akcím se bude brontosauří dobrovolnictví v Jihomoravském kraji dále rozvíjet. Doufáme, že v mapové databázi lokalit tak budou přibývat nová místa, kde naši dobrovolníci pomáhají a v nabídce akcí si i vy vyberete tu svou. 

Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica. Za finanční podporu děkujeme.

Obsah obrázku oblečení, venku, osoba, strom

Popis byl vytvořen automaticky