Inspirace pro změnu: konference k půlstoletí Hnutí Brontosaurus podpořila mladé lidi v zájmu o životní prostředí

Ve dnech 26. a 27. ledna proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně konference Naděje pro Zemi. Započala tak sérii akcí pořádaných v rámci výročí 50ti let Hnutí Brontosaurus. Za dobu své činnosti uspořádalo toto hnutí tisíce akcí na stovkách lokalit, kde dobrovolníci a dobrovolnice pomáhali s péčí o přírodní a kulturní dědictví. 

Jednoletá akce z roku 1974 se rozvinula v hnutí, jež přineslo řadu úspěšných projektů. Brontosauři pomáhali například s opravami památek jako hrady Helštýn a Lukov. Dlouhá léta pečují o pestrost naší přírody a stáli u zrodu jednoho z největších center ekologické výchovy v České republice SEVER. Pomáhají také v zahraničí rozvíjíme školu pro děti v chudém indickém Ladaku a pomáháme českým krajanům v Banátu. Brontosauři se také zapojili do obnovy obcí a krajiny pro tornádu.

Výroční konference si dala za cíl inspirovat a propojit mladé lidi, zástupce environmentálních hnutí a organizace navzájem. Ke konferenci se přidaly například organizace NaZemi, Nerůst, Greenpeace, Muni pomáhá nebo Nadace Veronica. Program zahrnoval přednášky, diskuze, workshopy nebo bloky s názvem Sdílení dobré praxe, které informovaly o úspěších ze sféry životního prostředí. Pod vedením designera služeb a facilitátora Marka Mencla dostalii ve workshopu Naplánuj svůj projekt účastníci podporu a informace k realizaci vlastních nápadů. Dalším velkým tématem konference bylo vypořádání se s environmentálním žalem. Návštěvníky čekala například i ukázka lesní terapie vedená ředitelkou asociace Lesní Mysl.

“Cílem konference byl dívat se zejména dopředu na aktuální výzvy v ochraně životního prostředí. Hledali jsme také cesty, jak v ochraně životního prostředí dát více prostoru mladým lidem, jak posílit jejich zapojení, čí jak je motivovat do dobrovolnických aktivit,” říká Jakub Kiššík, hlavní organizátor konference.

Na panelových diskuzích byla snaha jednotlivcům, skupinám a organizacím nabídnout příležitost hovoru s odborníky, politiky a zástupci Ministerstva životního prostředí či kraje o aktuálních environmentálních výzvách, změnách klimatu či zelené budoucnosti. Objevil se zde například náměstek ministra životního prostředí Ing. Eduard Levý, environmentální aktivista Jan Rovenský, či zástupci Fridays for Future. “Podařilo se nám vytvořit jedinečné setkání, které podnítilo společnou debatu mladých lidí, angažujích se v ochraně životního prostředí se zástupci neziskových organizací, odborníky i politiky. Už na konferenci se dohodla celá řada nových partnerství," uzavírá Dalimil Toman, programový ředitel Hnutí Brontosaurus.