Podporujeme vzácné druhy i zdravou krajinu v Pardubickém kraji

Hnutí Brontosaurus již téměř 50 let pomáhá přírodě a krajině na desítkách lokalit po celé zemi. Pardubický kraj není výjimkou, i v tomto regionu organizace soustavně pečuje o více než 10 přírodních lokalit. Dobrovolníky organizace je možné pravidelně potkávat na Chrudimsku, Pardubicku, v okolí Hlinska nebo Ronova nad Doubravou. Nejčastěji je zde uvidíte s kosou, hráběmi, vidlemi, ale také v rukavicích nebo vysokých holínkách. Věnují se kosení luk - zejména těch, kde by technika způsobila více škody než užitku. Pravidelně prořezávají keře, čistí tůně pro obojživelníky. Věnují se také obnově starého sadu, kam vracejí původní ovocné stromy a starají se o ně. Dlouhodobá dobrovolnická práce na všech lokalitách přináší ovoce… a nejen to skutečné.

Do práce na lokalitách se můžete přímo zapojit a stát se dobrovolníkem Hnutí Brontosaurus. Kromě práce pro přírodu zažijete i spoustu legrace a dozvíte se mnoho zajímavostí o místní přírodě. Sledujte proto webové stránky www.brontosaurus.cz, kde najdete aktuální pozvánky a přihlášky na dobrovolnické akce v Pardubickém kraji, na něž jste srdečně zváni.

Přírodě blízkou péči o podmáčené louky a tůně v okolí Pařížova spolufinancuje Pardubický kraj.