Hledáme koordinátora/koordinátorku projektu Vzdělávání o klimatu a adaptaci v Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus (HB) se dlouhodobě zaměřujeme na zapojování mladých lidí do dobrovolnické péče o životní prostředí a památky. V rámci našich aktivit kombinujeme péči o naše prostředí s osobnostním rozvojem a neformálním vzděláváním účastníků. Sázíme stromy, pečujeme o chráněné louky, chráníme ohrožené druhy, opravujeme hrady a významné památky. 

Projekt  se zaměřuje na podporu dobrovolnictví mládeže a komunitního dobrovolnictví veřejnosti a také na vzdělávání zejména k adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Budeme v tomto podporovat odbornou přípravu organizátorů dobrovolnických akcí v regionech a vytvářet programy motivující mládež i veřejnost k zapojení do dobrovolnických akcí. 

Co bude náplní tvojí práce ?

1) Organizace seminářů, víkendových školení a letní školy dobrovolnictví pro organizátory dobrovolnických akcí v ochraně přírody a vedoucí dětských oddílů

což zahrnuje např.:

 • příprava struktury a obsahu seminářů a školení ve spolupráci s odborníky a lektory = vzdělávání v oblasti dobrovolnické péče o krajinu a adaptačních opatření
 • příprava struktury a obsahu seminářů a školení ve spolupráci s odborníky a lektory =  vzdělávání v oblasti environmentální výchovy dětí v oblasti problematiky klimatické změny
 • organizační zajištění těchto seminářů a víkendových školení a letní školy dobrovolnictví, zajištění odborných lektorů
 • organizace večerních tematických klubových přednášek k problematice klimatické změny
 • koordinace a spolupráce s odborníky na tvorbě metodiky přípravy, realizace a evaluace víkendové akce s tématem změny klimatu a adaptace krajiny, vedení autorského kolektivu metodiky, spolupráce na metodiských listech pro celoroční oddílovou činnost s temaikou klimatické změny

2) Koordinace pilotních dobrovolnických akcí absolventů školení a koordinace modelových komunitních akcí

což zahrnuje např.:

 • koordinace absolventů školení při přípravě jejich dobrovolnických akcí: propojování s týmem mentorů Hnutí Brontosaurus a dalšími pracovníky a dobrovolníky HB, zprostředkování servisu HB pro organizátory
 • koordinace ukázkových komunitních dobrovolnických akcí v regionech - spolupráce na organizaci akcí s pobočnými spolky HB či dalšími sdruženími

3) Vyhlášení a koordinace aktivizačních programů pro středoškoláky - středoškolské projekty k adaptaci na klimatickou změnu

což zahrnuje např.:

 • vyhlášení programu malých středoškolských projektů k adaptaci na klimatickou změnu a propagace směrem výzvy k cílové skupině - studentům a studentkám středních škol
 • sběr nápadů, návrhů týmů studentů a studentek na drobné lokální projekty k adaptaci na klimatickou změnu v jejich okolí
 • provedení vybraných týmů procesem přípravy projektu
 • koordinace obhajoby a výběru projektů k finanční podpoře
 • provedení procesem realizace a vyhodnocení projektů - mentoring studentských týmů

Co od tebe očekáváme ?

 • Organizační a komunikační schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů
 • Schopnost samostatné i týmové práce
 • Zkušenost v oblasti organizace dobrovolnických akcí, popř. vzdělávacích akcí, seminářů, volnočasových akcí
 • Přehled v oblasti ochrany životního prostředí a tématu klimatické změny
 • Komunikativnost a profesionální vystupování
 • Základní dovednosti práce s PC
 • Osobní zkušenost s dobrovolnictvím v ochraně životního prostředí a Hnutí Brontosaurus je výhodou

Co ti nabízíme ?

 • Možnost být součástí organizace, jež už téměř 50 let pečuje o naše životní prostředí
 • Potenciál prohloubení znalostí v oblasti ochrany životního prostředí a dobrovolnictví
 • Možnost účasti na dalším vzdělávání v oboru
 • Spolupráci na v rozmezí 0,5 úvazku a HPP či fakturaci
 • Odpovídající finanční odměnu 
 • 5 týdnů dovolené
 • Osobní rozvoj a seberealizaci s možností přinášet a realizovat vlastní nápady
 • Zkušený a podporující kolektiv
 • Zázemí brontosauří kanceláře
 • Pružnou pracovní dobu v příjemném pracovní prostředí
 • Možnost účastnit se skvělých akcí a vzdělávacích kurzů

Hlásit se můžeš do 8. 4. 2024

Zašli nám prosím strukturovaný životopis a krátký motivační dopis na hnuti@brontosaurus.cz (do předmětu prosím uveď „výběrko-projekt“). 

Pro bližší informace volejte na tel. 605 763 112. Vybrané zájemce pozveme na osobní pohovor. Nástup je možný již v průběhu dubna 2024, dle dohody i jinak. Bližší informace o Hnutí Brontosaurus najdeš v sekci O Brontosaurovi.