Přínos seminářů Dobrovolnictví pro přírodu a krajinu

Vzdělávací semináře Hnutí Brontosaurus umožnily rozvoj v dobrovolnických aktivitách pro přírodu a krajinu pro více než 250 jejich účastníků a účastnic. Shrnutí seminářů najdeš ve videu s rozhovory s absolventy. Projekt Výchova k dobrovolnictví v časech klimatické změny přinesl příležitost podpořit veřejnost vzděláváním a navazující podporou při organizování vlastních dobrovolnických akcí. A té se absolventi a absolventky seminářů nadšeně chopili!

Ve shrnujícím videu absolventi seminářů popisují, co jim akce přinesly a uvidíte v něm také množství fotografií ze seminářů. Semináře měly pozitivní ohlas a velký dosah, tím to ale nekončí. Zúčastnila se jich pestrá škála dobrovolníků a dobrovolnic, kteří své znalosti a dovednosti využijí i v budoucnu. Video ze seminářů pro nás natočili partneři ze Skautského institutu, členy Konsorcia programu Active Citizens Fund, ze kterého jsme semináře financovali.

Jak to na seminářích vypadalo? Propojili jsme nejen zkušené a začínající dobrovolníky a dobrovolnice Hnutí Brontosaurus, studenty a studentky a zaměstnance z menších i větších neziskových organizací i ze státní správy, kteří se ochraně přírody a krajiny a péči o ni věnují. Ale i ty, kteří se o témata zajímají, aniž by byli více zapojení a teprve hledají, jak měnit svět k lepšímu. V rámci seminářů si všichni rozšiřovali znalosti a propojovali je do souvislostí, diskutovali s lektory a s lektorkami i mezi sebou, sdíleli dobrou praxi, účastnili se exkurzí i přímo dobrovolnické praxe v terénu. A při tom všem jsme se inspirovali navzájem, navazovali nové kontakty a přidávali se k různým dobrovolnickým aktivitám ostatních.

Díky tomu pak vzniklo několik dobrovolnických akcí ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus, které zorganizovaly absolventky našich seminářů s naší podporou. Umožnily tak bezpečný přesun žab za rozmnožováním v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras nebo vznik nektarodárných záhonů trvalek pro opylovatele v komunitním sadu u Olomouce. A další o nich uvažují.

Přidáváme přehled seminářů v kostce. V letech 2021 až 2023 jsme zorganizovali celkem 18 vzdělávacích seminářů ve třech sériích. Semináři provázalo celkem 19 lektorů a lektorek. Místa konání semináře pokrývaly celou Českou republiku. Náplní seminářů bylo následujících sedm témat: zemědělská krajina a podpora její pestrosti, podpora vody v krajině, výsadby zeleně do krajiny, podpora druhové pestrosti rostlin a pestrosti prostředí, podpora druhové pestrosti živočichů, komunikace environmentálních témat s veřejností a vlastní organizování dobrovolnických akcí. Všechny semináře byly svým rozsahem celodenní. Pro všechny účastníky a účastnice byly zdarma. Kromě toho jsme ale uspořádali také jeden speciální víkendový seminář s exkurzí a praxí, věnovaný dobrovolnictví v krajině s důrazem na vodu a zeleň. 

A co může organizování dobrovolnických akcí ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus přinést vám? Máte-li nápad či záměr akce, můžete od nás získat poradenství, finance na akci, podporu v oslovení dobrovolníků díky propagaci, ale také lokalitu, pokud svoji zatím vybranou nemáte. 

Přidej se k nám, rádi tě podpoříme! Stačí nahlédnout na přehled příležitostí v sekci Zapoj se nebo nám rovnou ozvat na některý z našich kontaktů.

Za podporu projektu děkujeme našim partnerům.