Výchova k dobrovolnictví v časech klimatické změny

Podporujeme mladé lidi a veřejnost v dobrovolnických aktivitách zaměřených na aktuální otázky ochrany životního prostředí související s projevy klimatické změny.

Období realizace projektu:
1. 4. 2022 – 31. 3. 2024

Rozpočet projektu
Celkové náklady projektu (v eurech): € 90 257,80
Výše schváleného grantu (v eurech): € 85 000,00

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Koordinátorka projektu

Mgr. Jana Švaříčková
+420 774 976 407
janasvarickova@brontosaurus.cz

Aktivity projektu

  • analýzy dobrovolnictví a příkladů dobré praxe v dobrovolnictví
  • inovace výukových programů pro studenty středních škol
  • odborná příprava organizátorů dobrovolnických akcí na seminářích
  • letní školy dobrovolnictví pro organizátory dobrovolnických akcí
  • modelové akce na pomoc přírodě v době klimatické změny
  • komunitní dobrovolnické akce na pomoc přírodě v době klimatické změny
  • odborná konference k dobrovolnictví pro přírodu v době klimatické změny

Plánované akce:

Aktuálně nabízíme tyto vzdělávací akce a semináře pro organizátory a zájemce o komunitní dobrovolnictví:

🌱 Na hraně – Malá škola environmentálního žití
Máme pro vás týdenní setkání a zamyšlení nad udržitelným životem a způsoby, jak k němu přispívat jako jednotlivec i komunita. Setkáme se doslova Na Hraně v Horním Jiřetíně.

…další nabídku vzdělávání a osvěty pro organizátory, pracovníky v EVVO i aktivní veřejnost najdete na Brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky.

Chcete si vyzkoušet stát se dobrovolníkem v oblasti péče o přírodu a krajinu? Chcete, aby tato práce byla smysluplná, potřebná a vycházela z potřeb konkrétních lokalit i aktuálního kontextu změny klimatu? Vyberte si z nabídky dobrovolnických akcí Hnutí Brontosaurus. Najdete zde i pilotní akce účastníků vzdělávacích akcí tohoto projektu.

Uplynulé akce:

🐦 Podpora druhové pestrosti živočichů
středa 17. 5. 2023, Pardubice, Ekocentrum Paleta 
lektoři a lektorky Jana Švaříčková, Jiří Procházka, Mojmír Vlašín a Ivo Hertl

🌾 Podpora pestré zemědělské krajiny
pondělí 15. 5. 2023, Ostrava, Ostravská univerzita 
lektoři a lektorky: Ilona Vybíralová a Martin Václavík 

🌍 Veřejnost a environmentální výzvy dneška
středa 26. 4. 2023, Praha, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
lektoři a lektorky: Bohuslav Binka a Magdalena Šipka 

🦕 Akce Brontosaurus – Dny pro krajinu
19. – 23. 4. 2023 v regionech České republiky
Oslavili jsme Den Země skutečným dárkem pro Zemi! Připravili jsme pilotní ročník Akce Brontosaurus. Pod společnou značkou s téměř padesátiletou historií jsme uspořádali 8 komunitních dobrovolnických akcí s pestrým programem a společným cílem posílit zapojování veřejnosti do péče o přírodu a krajinu ve svém okolí v časech klimatické změny.

🌿 Podpora zeleně v krajině
sobota 15. 4. 2023, Velké Meziříčí, ekocentrum Chaloupky Velké Meziříčí
lektoři a lektorky: Jan Oulehla 

🧍 Organizování dobrovolnických akcí pro přírodu
pondělí 27. 3. 2023, Horka nad Moravou, Sluňákov-centrum ekologických aktivit města Olomouce 
lektoři a lektorky: Dalimil Toman, Eva Pavelová a Pavla Pokorná 

🌼 Péče o druhovou pestrost rostlin
středa 22. 3. 2023, Brno, Komunitní centrum Skála 
lektoři a lektorky: Martin Škorpík, Lenka Reiterová a Robert Stejskal

💧 Voda a podpora přirozených funkcí krajiny 
pondělí 20. 3. 2023, Praha, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr 
lektoři a lektorky: Tomáš Havlíček