Výchova k dobrovolnictví v časech klimatické změny

Podporujeme mladé lidi a veřejnost v dobrovolnických aktivitách zaměřených na aktuální otázky ochrany životního prostředí související s projevy klimatické změny.

Plánované akce:

Aktuálně nabízíme tyto vzdělávací akce a semináře pro organizátory a zájemce o komunitní dobrovolnictví:

🌿 Podpora zeleně v krajině
pátek 27. 10. 2023, Praha, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
lektoři a lektorky: Jan Oulehla 

🐦 Podpora druhové pestrosti živočichů
středa 1. 11. 2023, Brno, rektorát Masarykovy univerzity, MUNI POMÁHÁ
lektoři a lektorky Jana Švaříčková, Jiří Procházka, Mojmír Vlašín a Ivo Hertl

🌼 Péče o druhovou pestrost rostlin
pátek 10. 11. 2023, Pardubice, Ekocentrum Paleta
lektoři a lektorky: Martin Škorpík, Lenka Reiterová a Martin Trávníček

💧 Voda a podpora přirozených funkcí krajiny
sobota 11. 11. 2023, Brno, Kulturní dům v Horních Heršpicích
lektoři a lektorky: Tomáš Havlíček

🧍 Organizování dobrovolnických akcí pro přírodu
pondělí 13. 11. 2023, Brno, Hnutí Brontosaurus
lektoři a lektorky: Dalimil Toman, Eva Pavelová a Pavla Pokorná 

🌍 Veřejnost a environmentální výzvy dneška
středa 22. 11. 2023, Horka nad Moravou, Sluňákov
lektoři a lektorky: Bohuslav Binka

🌾 Podpora pestré zemědělské krajiny
sobota 25. 11. 2023, Praha, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
lektoři a lektorky: Ilona Vybíralová a Martin Václavík

…další nabídku vzdělávání a osvěty pro organizátory, pracovníky v EVVO i aktivní veřejnost najdete na Brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky

Chcete si vyzkoušet stát se dobrovolníkem v oblasti péče o přírodu a krajinu? Chcete, aby tato práce byla smysluplná, potřebná a vycházela z potřeb konkrétních lokalit i aktuálního kontextu změny klimatu? Vyberte si z nabídky dobrovolnických akcí Hnutí Brontosaurus. Najdete zde i pilotní akce účastníků vzdělávacích akcí tohoto projektu.

Uplynulé akce:

🌱 Na hraně – Malá škola environmentálního žití
14. – 20. 8. 2023, Místo Horní Jiřetín

🐦 Podpora druhové pestrosti živočichů
středa 17. 5. 2023, Pardubice, Ekocentrum Paleta 

🌾 Podpora pestré zemědělské krajiny
pondělí 15. 5. 2023, Ostrava, Ostravská univerzita 

🌍 Veřejnost a environmentální výzvy dneška
středa 26. 4. 2023, Praha, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

🦕 Akce Brontosaurus – Dny pro krajinu
19. – 23. 4. 2023 v regionech České republiky

🌿 Podpora zeleně v krajině
sobota 15. 4. 2023, Velké Meziříčí, ekocentrum Chaloupky Velké Meziříčí

🧍 Organizování dobrovolnických akcí pro přírodu
pondělí 27. 3. 2023, Horka nad Moravou, Sluňákov

🌼 Péče o druhovou pestrost rostlin
středa 22. 3. 2023, Brno, Komunitní centrum Skála 

💧 Voda a podpora přirozených funkcí krajiny 
pondělí 20. 3. 2023, Praha, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr 

Aktivity projektu

  • analýzy dobrovolnictví a příkladů dobré praxe v dobrovolnictví
  • inovace výukových programů pro studenty středních škol
  • odborná příprava organizátorů dobrovolnických akcí na seminářích
  • letní školy dobrovolnictví pro organizátory dobrovolnických akcí
  • modelové akce na pomoc přírodě v době klimatické změny
  • komunitní dobrovolnické akce na pomoc přírodě v době klimatické změny
  • odborná konference k dobrovolnictví pro přírodu v době klimatické změny

Období realizace projektu:
1. 4. 2022 – 31. 3. 2024

Rozpočet projektu
Celkové náklady projektu (v eurech): € 90 257,80
Výše schváleného grantu (v eurech): € 85 000,00

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Koordinátorka projektu

Mgr. Jana Švaříčková
+420 774 976 407
janasvarickova@brontosaurus.cz