Podpora pestré zemědělské krajiny

jednodenní
Datum
Místo Praha, Toulcův dvůr
Začátek akce
Cena bez poplatku
Kontaktní osoba Jana Švaříčková
+420 736 697 306
janasvarickova@brontosaurus.cz

Co na nás čeká

Zajímá tě, jak měnit zemědělskou krajinu v odolnou a pestrou? Zjisti, jak na to.

 

Vysvětlíme si současné problémy zemědělské krajiny a vývoj, který k nim vedl. Objasníme si majetkové poměry ve vztahu k pozemkům i náležitosti k tvorbě krajinných studií a plánů. Popíšeme si rozčlenění krajiny pomocí prvků jako biocentra a biokoridory, solitérní dřeviny, remízky, větrolamy, či mokřady i jejich význam a vhodné umístění. Zjistíš také, kde a jak na úpravy sehnat finance a jak zapojit veřejnost. Tento seminář z naší úspěšné série seminářů Dobrovolnictví pro přírodu za časů klimatické změny bude třetí, závěrečný, přijď inspirovat sebe a svými nápady i ostatní!

 

Seminář je určený pro aktivní občany, kteří chtějí realizovat drobná prospěšná opatření v krajině. Také pro stávající i nové organizátory z environmentálních neziskových organizací či z organizací pracujících s dětmi a mládeží či pro členy místních akčních skupin.

Co, kde a jak

Seminář se bude konat v sobotu 25. 11. 2023 od 9:30 do 16:00 v Praze ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr (Kubatova 32/1). Termín pro přihlášení na seminář je čtvrtek 16. 11. 2023 do 12 hodin.


Seminář pořádáme ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr.


Účast na semináři je zdarma. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. 

 

Stravu si zajišťují účastníci semináře sami, ale plánujeme se domluvit na společném obědě v blízkosti přednáškové místnosti a pokusíme se zohlednit případná stravovací omezení. Bude zajištěno drobné občerstvení s kávou a čajem.

 

S sebou si prosím vezměte psací potřeby a zápisník.

 

Další informace o semináři včetně podrobnějšího programu upřesníme přihlášeným účastníkům v dostatečném předstihu před akcí. Pokud byste zjistili, že se semináře například ze zdravotních důvodů nemůžete zúčastnit, dejte nám to prosím co nejdříve vědět.

Malá ochutnávka

Lektoři a lektorky tohoto semináře jsou Martin Václavík a Ilona Vybíralová.

Martin Václavík vystudoval agroekologii, pracuje na Státním zemědělském intervenčním fondu a má řadu zkušeností s opatřeními na zlepšení stavu zemědělské půdy, kterým se věnuje i ve volném čase jako člen Hnutí Brontosaurus Ardea.

Ilona Vybíralová se věnuje krajinářským úpravám a má řadu zkušeností s krajinným plánováním a s realizacemi přírodě blízkých úprav prostředí. Těmto aktivitám se se věnuje i ve volném čase jako členka Hnutí Brontosaurus Ardea.

 

Srdečně vás zveme také na další semináře ze série Dobrovolnictví pro přírodu za časů klimatické změny.

Najdete je zde: https://brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky/

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. #sodvahou

Organizační tým

Těší se na tebe Jana.
Pořádá HB

Kontakt

Kontaktní osoba: Jana Švaříčková
E-mail: janasvarickova@brontosaurus.cz
Telefon: +420 736 697 306