Příběhy nadšení

Už je to přes 50 let, kdy v roce 1974 vzbudila Akce Brontosaurus obrovskou vlnu nadšení pro pomoc přírodě a památkám. Desetitisíce lidí se díky ní pustily do sázení stromů, oprav hradů, úklidů koryt řek, kosení chráněných luk nebo čištění studánek. U příležitosti výročí půlstoletí Brontosaura představujeme vybrané příběhy úspěšných dobrovolnických projektů.

Budka jako ptačí domov

Staré stromy v krajině stále mizí a s nimi i místa pro hnízdění ptáků jako sýkorky, vrabci, poštolky, sovy či lejsci. Budky poskytují úkryt i nový domov.

Splacení dluhu Moravské Amazonii

Chráníme soutok Dyje a Moravy - nejrozsáhlejší lužní lesy ve střední Evropě, které jsou domovem řady ohrožených druhů od čápů, přes orly, až po bledule a roháče.

Brontosauři v Himalájích

Povedla se nám kompletní přestavba celého kampusu místní školy a také jsme přispěli ke zlepšení stavu výuky. Místním pomáháme dál a rozšiřujeme se do dalších škol.

Spolu po tornádu

Po tornádu se nám podařilo obnovit stovky dalších stromů a zeleně. Navíc jsme opravili zničenou dětskou klubovnu v Mikulčicíc nově vylepšenou o ekologická opatření.

Malé Česko v Banátu - přátelství skrze pomoc

Brontosauři ve zdejších obcích s významnou českou komunitou pravidelně čistí veřejná prostranství, opravují památky, pečují o přírodu a rozvíjejí šetrnou turistiku skrze mapování turistických tras.

30 let rozvoje ekologické výchovy

Na středisku ekologické výchovy SEVER pořádáme mnoha školních pobytů, mezinárodních konferencí, veletrhů a setkání na podporu žáků i učitelů.

Příroda Karpat děkuje Jirkovi a nejen jemu

Pravidelně se vyrážíme do Bílých Karpat kosit zanedbané louky pro ochranu vzácných druhů orchidejí a zachování pestrosti v krajině.

Cesta ke kořenům Jesenicka

Prvním úspěchem je obnova minerálních pramenů, které po válce zůstaly bez údržby a někde úplně zmizely. Území je navíc protkáno sítí naučných stezek věnovaných léčivým pramenům.

Kudlačena, aneb stále jsme to nevzdali

Brontosauři kolem péče o Kudlačenu zformovali základní článek Kolovrátek, se kterým se dlouhodobě věnují pravidelnému kosení a hrabání pro zachování pestrosti krajiny a ochranu vzácných druhů.

Obnova hradu Templštejn

Jeho obnova začala o čtyři staletí později v roce 2011, kdy jej koupil nový majitel a spolu s dobrovolníky Brontosaura i řady dalších organizací a firem zahájil záchranné práce.

Proměna zahrady Ekocentra Dúbrava

Na začátku stálo jen zanedbané hodonínské místo, které díky obrovskému nadšení i tisícům hodin dobrovolnické práce se zahrada stala místem pro odpočinek a poznávání přírody dětmi i dospělými.

Jak mne to vzalo aneb vznik Brontosaura

Jak návrh party mladých lidí na Akci Brontosaurus vyvolal obrovskou vlnu nadšení společné péče o přírodu a památky trvající přes 50 let.

Tyto příběhy jsou jen malým dílem obrovského úsilí o zdravé životní prostředí, respekt k přírodě a udržitelný život. Mohou nás však inspirovat k aktivitě a přinášet naději a důvěru v budoucnost. Koukni na další příběhy ve videích níže nebo si je poslechni v našem podcastu Příběhy nadšení. Nastartujme společně Dalších 50 let péče o přírodu, památky a lidi s Brontosaurem!

Dává ti smysl, co děláme? Adoptuj Brontosaura a podpoř naši péči přírodu a památky.

Chci adoptovat Brontosaura