Příběhy nadšení

Je to už téměř padesát let, kdy v roce 1974 vzbudila Akce Brontosaurus obrovskou vlnu nadšení pro pomoc přírodě a památkám. Desetitisíce lidí se pustily do sázení stromů, oprav hradů, kosení chráněných luk nebo čištění studánek.

Chceme připomenout a oslavit 50 let naší činnosti – hledáme 50 brontosauřích příběhů z oblasti ochrany přírody, enviro-vzdělávání, osvěty, péče o památky, práce s dobrovolníky, komunitou, veřejností apod. Pošlete nám je a inspirujte tak nové generace a další Příběhy nadšení!

Chci nominovat příběh

Oprava zříceniny hradu Lukov

Zříceniny kdysi slavného hradu Lukova na úpatí Hostýnských vrchů se díky neúnavné práci generací brontosaurů opět probudily k životu. Na záchraně jednoho z největších moravských opevnění pracujeme od roku 1983. I díky práci našich dobrovolníků získal Lukov titul Památka roku 2016.

Lukovská zřícenina je místem, kde se prolíná řada století, desetiletí i jednotlivých let. Každá zeď má svůj příběh.
Rostislav Konůpka
z Klubu přátel Lukova

Živá učebna pro děti

Brontosauři pomáhají Centru ekologické výchovy Dúbrava zvelebit zanedbanou zahradu tak, aby sloužila jako živá učebna pro děti. Vysadili jsme stovky keřů a stromů do živých plotů, modelu lužního lesa a arboreta, přispěli k vybudování ukázkových biotopů – mokřadu, stepi, vápencové skály a dalších.

Bez nich by naše plány, jak vytvořit ze zahrady živou učebnu, zůstaly jenom na papíře.
Anežka Plintovičová
vedoucí Centra ekologické výchovy Dúbrava

Škola brontosaurů v Himalájích

Mnoho let brontosauři pomáhají vesničanům v indickém Ladhaku. Ve vesnici Mulkbekh staví energeticky soběstačný školní internát. Chtějí škole pomáhat k její samostatnosti tak, aby tamní obyvatelé považovali vytvořené dílo za vlastní a zvládli jej vést. Každý rok také do Ladhaku přijíždí dobrovolníci, kteří vyučují děti a školí místní učitele.

Pomoci si velice vážím, protože dovede učinit člověka šťastným.
říká tibetský duchovní vůdce Dalajláma. Hnutí Brontosaurus je jedinou českou neziskovou organizací, jejíž projekty finančně podporuje.

Cesta ke kořenům

Před válkou žili na Jesenicku vesměs obyvatelé německé národnosti. Po jejich odsunu tam zbyla spousta památek, které však chátraly. Každý rok tyto památky obnovujeme a když jsme nad Jeseníkem slavnostně otevírali naučnou stezku Vincenze Priessnitze, akce se zúčastnila tisícovka lidí. Do dneška naši dobrovolníci obnovili desítky drobných památek.

Uvědomili jsme si, že největší bohatství máme kolem sebe a musíme o něj pečovat, abychom ho neztratili.
Tom Hradil,
zakladatel projektu

Značení turistických tras na Ukrajině

Dobrovolníci z Česka a Ukrajiny spolupracují při rozvoji šetrné turistiky v Podkarpatské Rusi. Každoročně značíme desítky kilometrů turistických tras kolem Koločavy a Volovce.

Pomáháme rozvoji, který podpoří tento chudý region, ale přitom nezatíží přírodu. Vše přitom děláme ruku v ruce s místními.
Kristina Studená
koordinátorka projektu Karpatskou stezkou

Líbí se ti, co děláme? Podpoř naši péči o přírodu a památky.

Chci podpořit Brontosaura