Vzdělávací semináře: dobrovolnictví pro přírodu za časů klimatické změny 🌍

Otevíráme sérii nových vzdělávacích seminářů na téma Dobrovolnictví pro přírodu za časů klimatické změny.

Pro koho to bude?

Semináře jsou určeny pro stávající i nové organizátory dobrovolnických akcí z Hnutí Brontosaurus i dalších environmentálně zaměřených neziskovek či organizací pracujících s dětmi a mládeží. Vhodné jsou také pro členy místních akčních skupin a obecně všechny aktivní občany, kteří mají zájem podpořit přírodu realizací drobných, ale důležitých opatření v místní krajině.

Naučíte se:

  • praktické tipy, jak pečovat o přírodu a krajinu ⛏️
  • jak zapojit veřejnost do řešení aktuálních environmentálních výzev 💡
  • jak organizovat dobrovolnické akce 💪

Jednotlivé semináře vám přinesou rozvoj po odborné a metodické stránce, nové informace a souvislosti. Dozvíte se, jak rozčlenit zemědělskou krajinu výsadbou zeleně a tvorbou či obnovou mokřadů. Jak vracet stromy do zemědělské krajiny a pečovat o ně. Jak aktivní péčí podpořit v krajině zbytky bezlesí prosvětlováním lesostepí nebo kosením luk. Jak podpořit ptáky zachováním doupných stromů a vyvěšováním a čištěním budek, obojživelníky při překonávání silnic v době rozmnožování a hmyz vyséváním biopásů v krajině. 🌳

Dostane se vám zároveň praktické pomoci s organizací vaší vlastní akce. Budete mít příležitost načerpat inspiraci a diskutovat o svých nápadech s odborníky z praxe. Dozvíte se také, jak komunikovat s veřejností, abyste do těchto akcí zapojili co nejvíce dobrovolníků a získáte praktické tipy, jak s dobrovolníky pracovat. Nabídneme vám mentorskou pomoc, praktické metodiky, zpětnou vazbu a užitečné kontakty. 🤝

PŘEHLED SEMINÁŘŮ 📅

(lektoři a lektorky: Bohuslav Binka a Magdalena Šipka)
sobota 19. 11. 2022, Brno, rektorát Masarykovy univerzity, MUNI POMÁHÁ

(lektoři a lektorky: Martin Škorpík, Lenka Reiterová a Robert Stejskal)
středa 23. 11. 2022, Popice u Znojma, muzeum, Rodný dům Charlese Sealsfielda

(lektoři a lektorky: Ilona Vybíralová a Martin Václavík)
pondělí 28. 11. 2022, Břeclav, Městská knihovna Břeclav

(lektoři a lektorky: Michael Hošek, Jiří Procházka, Mojmír Vlašín a Ivo Hertl)
sobota 7. 1. 2023, Brno, rektorát Masarykovy univerzity

(lektoři a lektorky: Dalimil Toman)
pondělí 16. 1. 2023, Praha, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

(lektoři a lektorky: Jan Ouhlehla)
sobota 21. 1. 2023, Velké Meziříčí, ekocentrum, Chaloupky - Ostrůvek

(lektoři a lektorky: Tomáš Havlíček)
pondělí 30. 1. 2023, Horka nad Moravou, Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce

  • Účast je zdarma. Součástí některých seminářů bude také krátká ukázka v terénu. Po absolvování semináře nebo celého cyklu získáte certifikát o účasti. 

  • Celý cyklus ještě dvakrát zopakujeme v průběhu jara a léta 2023 a doplníme jej o další víkendové a týdenní vzdělávací akce.

Těšíme se na Tebe! 💚

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. #sodvahou