První pomoc na Dortu organizování akcí

Datum
Místo
Telč
Kontakt
Nomuun Batchuluun Prachař
+420 792 313 714
festival.dobrovolnici@brontosaurus.cz

Hledáme kvalifikované a zkušené zdravotnictvo, které bude zajišťovat zdravotní péči během našeho festivalu. Tato role je klíčová pro zajištění bezpečí a pohody našich návštěvníků.

Popis činnosti

 • Poskytování prvotní zdravotní péče návštěvníkům festivalu
 • Rychlá reakce a poskytnutí pomoci při zdravotních potížích či úrazech
 • Koordinace s externími zdravotnickými službami v případě potřeby

Přínos pro lokalitu

Pomoc okolí Telče. Během sobotního dopoledne bude zajištěna dobrovolnická pomoc pro město Telč a jeho okolí. Poskytneme potřebné náčiní a vysvětlíme jaký má práce smysl a přínos pro lokalitu.

Přínos ze spolupráce

Budeš mít možnost se zúčastnit

 • až 30 workshopů pro získání nových dovedností
 • aktivit za záchranu kulturních památek
 • vzdělávání o environmentálních otázkách a přírodě
 • podpory výchovy dětí a mládeže k odpovědnému přístupu
 • dobrovolnické práce pro aktivní zapojení
 • exkurze do okolí pro objevování místních krás.

Setkáš se s více než 100 lektorujícími osobnostmi, které ti přinesou cenné zkušenosti a možnost navázat nová přátelství. A to není všechno co ti Dort nabídne.

Požadavky

 • Zdravotnické vzdělání nebo kurz zdravotník zotavovacích akcí
 • Zkušenost s poskytováním zdravotní péče na veřejných akcích, přednostně festivalech
 • Schopnost pracovat pod tlakem a v rychle se měnících podmínkách
 • Komunikační dovednosti a empatie vůči ošetřovaným
 • Osobní účast v průběhu festivalu

Komu se ozvat?

Kontaktní osoba:
Nomuun Batchuluun Prachař
E-mail:
Telefon:
+420 792 313 714