Slaniska na Jižní Moravě pomoc lokalitě

Datum
Místo
Ptačí park Kosteliska
Kontakt
Tereza Opravilová
+420 736 720 568
akce-priroda@brontosaurus.cz

Zapojte se do pořádání dobrovolnických akcí na obnovu slanisek na 8 evropsky významných lokalitách Jižní Moravy. Hledáme skupiny dobrovolníků na výpomoc na lokalitách i organizátorské týmy na pořádání dobrovolnických víkendovek a táborů. Cílem několikaletého projektu je obnova několika mokřadních lokalit a vytvoření komunit, které budou mít zájem lokality udržovat i po skončení projektu. 


Pro pořádání je ideální období bzké jaro (únor-březen) a podzim (září-listopad), na lokalitě ptačí park Kosteliska a časem nějakých dalších je možné pořádat i letní tábory. 

Lokality, které se nejlépe hodí z hlediska polohy a charakteru/zajímavosti jsou aktuálně Vypálenky, Hodonínská Dúbrava – Ptačí park Kosteliska, Střední nádrž Nové mlýny, Vrbovecký

rybník, ale určitě lze uspořádat akci na kterékoliv z projektových lokalit. Zázemí na lokalitách je k dispozici ve spolupracujících obcích. 


Více o projektu Life in Salt Marches na webu: https://life.envirop.cz/ 

Popis činnosti

Náplní dobrovolnické činnosti na lokalitách je:

vyčištění lokalit od náletů a invazních druhů, seč (většinou bude strojní, ručně se bude dosíkat jenom něco, kolem ohrad atp.), shrabání stařiny, shromáždění ořezu na hromady

nachystání zázemí pro pastvu zvířat

instalace ohrad, přístřešků a pod. pro zvířata (velký dobytek, koně, krávy, poníky, osly)

instalace naučných stezek

pravidelné udržování, seč a odstraňování n

áletů

Přínos pro lokalitu

Co je to slanisko? Vypadá většinou jako sezónně vysychající mokřad, kde se odpařováním vody dostávají na povrch soli, která může někde tvořit i solný květ nebo krusty. Rostou zde vzácné a zajímavé druhy rostlin a žijí specifické druhy živočichů. Udrželi se hlavně na místech pravidelné obhospodařovaných (třeba právě pastvou dobytka). Pro jejich udržení je zásadní disturbance (rozrušování půdy, například sešlapem pasoucích se zvířat) a odebírání nadzemní biomasy a živin (aby nezarostli např. rákosem, nebo zlatobýlem). Naše lokality, přestože kdysi slaniska anebo místa s výskytem vzácných rostlin a druhů, jsou často zarostlé tak, že to, kvůli čemu byly vyhlášeny, už vymizelo. Proto se je snažíme obnovit a nastavit udržovací péči tak, aby se dostaly a udržely v dobrém stavu s co největší biodiverzitou.

Přínos ze spolupráce

Získáš zkušenosti s dobrovolnickou prací na unikátních biotopech, dozvíš se spoustu zajímavých informací, rozvineš své organizátorské a týmové dovednosti.

Po domluvě je možné provedení po lokalitě a okolí, pozorování ptáků, obojživelníků, hmyzu, rostlin s lidmi, kteří jsou odborníci a umí provázet

.

Požadavky

Nadšení a základní zkušenosti s pořádáním dobrovolnických akcí nebo někoho zkušeného v organizátorském týmu

Komu se ozvat?

Kontaktní osoba:
Tereza Opravilová
E-mail:
Telefon:
+420 736 720 568