Ekofarma Šardice pomoc lokalitě

Datum
Místo
Šardice - Ekofarma Petra Marady
Kontakt
Petr Marada
+420 736 720 568
marada@mendelu.cz

Chceš se dozvědět něco o tom, jak můžeme v zemědělské krajině zadržovat vodu, podporovat biodiverzitu a navracet život? Chceš na vlastní oči vidět jak to všechno může fungovat a chceš se zapojit do péče o taková místa?

Zapoj se do pomoci na Ekofarmě v Šardicích, vyraž sem s kamarády v menší skupině nebo zde uspořádej akci pro další dobrovolníky a dobrovolnice! 

Popis činnosti

Prvotním záměrem zemědělce a pedagoga Petra Marady byla ochrana území před nepříznivým a ničivým dopadem přívalových dešťů. Kromě obnovy vodního režimu krajiny jeho opatření ale také podporují biodiverzitu a zajišťují prostupnost krajiny. Jeho aktivity rozvíjí fungování komunity a jsou také zdrojem odborné a informační činnosti. Postupným rozšiřováním obhospodařovaných pozemků vznikla vzorová ekofarma, na které máš možnost zapojit se do péče o přírodu i ty a kromě toho se dozvědět spoustu informací a nahlédnout do toho, jak zdejší ekosystém funguje. 

Do Šardic můžeš vyrazit pomáhat a vzdělávat se s kamarády v menší skupině nebo zde můžeš uspořádat jednodenní nebo vícedenní dobrovolnickou akci. Náplní dobrovolnické činnosti na ekofarmě je pomoc s péčí o významné krajinotvorné prvky zemědělské krajiny - sečení trávobylinného patra, odstraňování oplocenek, odstraňování letorostů z kmene ovocných stromů apod. 

Přínos pro lokalitu

Chceme dosáhnout ukázky správné praxe - dosažení vzorové - demonstrační péče o krajinné prvky.

Přínos ze spolupráce

Dostaneš příležitost dovzídat se nové věci a zkoumat o adaptacích krajiny na klimatickou změnu. Uvidíš, jak tyto prvky v krajině fungují a jaké možnosti jako jednotlivci máme. 

Požadavky

Chuť zajímat se o fungování krajiny a řešení aktuálních environmentálních problémů. V případě pořádání akcí zkušenost s dobrovolnickými akcemi (alespoň na úrovni účastnické).

Komu se ozvat?

Kontaktní osoba:
Petr Marada
E-mail:
Telefon:
+420 736 720 568