Biokoridor Přerov Hvězdárna pomoc lokalitě

Datum
Místo
Biokoridor Přerov Hvězdárna
Kontakt
Petr Rejzek
+420 736 720 568
info@koroptvicky.cz

Vznikající biokoridor Přerov - Hvězdárna se nachází v zemědělské krajině na východním okraji města. Je opatřením pro podporu biodiverzity a pro adaptaci krajiny na změnu klimatu. Za jeho vznikem stojí přerovský spolek Naše společná krajina, který biokoridor navrhnul, vytvořil a pravidelně se o něj stará. Péče je na několik málo členů spolku mnoho a další zapojení dobrovolníků by tak mohlo s péčí o biokoridor ulehčil a pomohli by pustit se do dalších projektů jako například realizace naučné stezky přes biokoridor.

Popis činnosti

Hledáme jednotlivé organizátory nebo organizátorské týmy, kteří by rádi ve spolupráci s místním spolkem na tomto místě pořádali jednodenní nebo víkendové dobrovolnické akce. Náplní dobrovolnické práce by byla dle ročního období výpomoc s péčí o biokoridor (například stavba a opravy oplocenek, sečení a kosení porostu, odstraňování nepůvodních náletů, výroba a instalace hmyzích domečků a ptačích budek, zalévání a ošetřování výsadeb dřevin, sázení nových keřů a stromů, údržba informačních prvků, a další).

Přínos pro lokalitu

Biokoridor a další navazující prvky vytvoří až sedm kilometrů dlouhý pás zeleně kolem východního okraje Přerova. Místo bude sloužit jako ukázkový postup pro obnovu zemědělské krajiny a jako oblast bohatého výskytu polních druhů rostlin a živočichů. Krajinou bude procházet ekoturistická stezka, kterou může veřejnost šetrně nahlédnout do tajů přírody kulturní stepi. Bude zde možnost pozorovat nespočet vzácných kvetoucích plevelů, denních i nočních motýlů a polních ptáků. O lokalitě Biokoridor Přerov Hvězdárna se můžeš víc dočíst v databázi lokalit

Přínos ze spolupráce

Získáš cenné zkušenosti s pořádáním dobrovolnických nebo dobrovolnicko zážitkových akcí a praktické zkušenosti s péčí o přírodní lokalitu, dozvíš se mnoho nových věcí o současné zemědělské krajině, možných řešení problémů krajiny, naučíš se nové typy činností v přírodě. 

Pro samotné pořádání akcí je na lokalitě výhodu spolupráce se spolkem Naše společná krajina, který prakticky i odborně zaštítí dobrovolnickou činnost, pomůže s hledáním zázemí ve městě a může nabídnout bohatý doprovodný program v podobě exkurzí po okolí. 

Požadavky

Zkušenost s dobrovolnickými akcemi pro přírodu (alespoň v podobě účasti), komunikační schopnosti a týmvová spolupráce, v případě organizace víkendové akce kvalifikace Organizátor víkendovek HB alespoň jednoho člena týmu. 

Komu se ozvat?

Kontaktní osoba:
Petr Rejzek
E-mail:
Telefon:
+420 736 720 568