Jak mne to vzalo aneb vznik Brontosaura

Je to už více než padesát let. U bráchy, kreslíře Vladimíra Jiránka, mne nadchnul návrh party mladých lidí vyhlásit akci pro mládež k tehdy celosvětově stále diskutovanějšímu tématu ochrany životního prostředí. Nápad nezanikl a akce postupně začala dostávat jasnější obrysy. Vznikl slogan „Brontosaurus to nepřežil, protože přerostl své možnosti. A co lidé?“ a brácha nakreslil jako symbol zvíře, které se na příští léta stalo mým osudem. V rámci tehdejšího režimu byla akce nakonec schválena a svěřena do péče oficiálního týdeníku Mladý svět.

Po letech v Brontosaurovi jsem své působení přenesl na nové Ministerstvo životního prostředí a založil zde oddělení ekologie krajiny. To ale neznamená, že bych přestal být Brontosaurem v srdci. Tím jsem dodnes.
Jirka Jiránek
zakladatel Akce Brontosaurus

Velkou roli sehrála spolupráce s Pepíkem Velkem, redaktorem Mladého světa. Často jsme v redakci Akci Brontosaurus promýšleli nebo spolu vyjížděli do terénu. Už na podzim 1973 jsme se studenty ze základních i středních škol uspořádali několik akcí s lesním závodem, kde jsem pracoval.

Díky schválené „Akci Brontosaurus“ jsme však mohli začít fungovat oficiálně. Svazácký aparát byl rád, že má co vykazovat, a my si dokázali udržet nezávislost v pořádání akcí.

Po roce fungování, začaly diskuze, co s Akcí Brontosaurus. Nakonec bylo rozhodnuto masově rozběhlou aktivitu transformovat do dlouhodobého hnutí.

Na tábory a víkendovky jezdili účastníci z celé republiky, konaly se stovky turnusů a bezva party Brontosaurů vznikaly na dalších místech. Důležitá byla také setkání Hádání o přírodě, kde jsme se scházeli s lidmi ze státní ochrany přírody, a setkání na filmovém festivalu „Týká Se To Také Tebe“ v Uherském Hradišti.

Od roku 1974 jsem Brontosaurovi věnoval veškerý volný čas včetně dovolených až do roku 1990, kdy jsem své působení přenesl na nové Ministerstvo životního prostředí a založil zde oddělení ekologie krajiny. To ale neznamená, že bych přestal být Brontosaurem v srdci. Tím jsem dodnes.

– Jiří Jiránek

Dává ti smysl, co děláme? Adoptuj Brontosaura a podpoř dobrovolnickou péči o přírodu, památky a lidi kolem nás.

🦕 další Příběhy nadšení