Spolu po tornádu

Domovy beze střech, poničená auta, hromady suti, spadené stromy. Takové pohledy se naskytly obyvatelům Hrušek, Moravské Nové Vsi, Mikulčic, Lužic či Hodonína. Když se v létě 2021 prohnalo Jižní Moravou tornádo, zmar a bezmoc místních byly téměř všudypřítomné.

Bylo krásně vidět, jak funguje občanská společnost.
Dalimil Toman
Mikulčický rodák, předseda reg. centra HB Podluží

Mimo záchranných složek naději přivezli zejména dobrovolníci včetně desítek brontosaurů. Společně s dalšími se nepřetržitě střídali v pomoci s úklidem suti, zakrytím střech, prvními rekonstrukcemi, ale i úklidy veřejných míst nebo v asistenci místním domácnostem. Zkušenost z naší běžné činnosti se zúročily i v ochraně zbylých stromů a následné obnově zeleně, která byla v pásu po tornádu téměř kompletně zničena.

Bezprostřední pomoc se přerodila v dlouhodobou. Na podzim brontosauři uspořádali první výsadbu mikulčickém obecním parku, kde více než 150 dobrovolníků vysadilo 40 lip a javorů. Od té doby se podařilo obnovit stovky dalších stromů či vysázet komunitní sad, vše ve spolupráci s dalšími organizacemi, obcemi a místními občany. O obnovenou zeleň brontosauři také dlouhodobě pečují.

Brontosauři se podíleli i na opravě dětské klubovny v Mikulčicích, kde se od roku 1976 konaly tisíce schůzek a akcí pro děti a mládež. Těžce poškozená budova byla po roce rekonstrukčních prací znovu otevřena. Navíc se dočkala obnovy jako budova s ukázkovým provozem šetrným k životnímu prostředí. Využívá se zde odpadní vody, zachytává dešťovka, topí se tepelným čerpadlem a voda se ohřívá solárním ohřevem. Prozatím posledním potornádovým milníkem pak bylo oživení komunitního života na obnoveném multižánrovém festivalu Pestrovečer.

Chceš se stát součástí občanské společnosti, která je nepostradatelná nejen v krizových situacích? Zapoj se a pomáhej s námi přírodě, památkám i lidem.

Dává ti smysl, co děláme? Podpoř naši péči o přírodu a památky.

🦕 další Příběhy nadšení