Splacení dluhu Moravské Amazonii

Kde najdeš biologicky nejrozmanitější území u nás? Přímo na pomezí česko-rakousko-slovenské hranice, u soutoku Dyje a Moravy. I přes jeho nespornou unikátnost (nejrozsáhlejší lužní lesy ve střední Evropě, ale i domov ohrožených druhů od čápů, přes orly, až po bledule a roháče) trvají snahy o její ochranu více než 50 let.

Vděčnost za to, co nám předchozí generace ne jen na Soutoku předali a snaha o předání v co největším přírodním bohatství dál.
Anežka Bartošová
bioložka a iniciátorka výzvy

Necitlivé zásahy do přírody způsobené těžbou dřeva i další problémy nakonec vyburcovaly Anežku Bartošovou k založení iniciativy Zachraňme Soutok. Ta se od roku 2019 s aktivní podporou moravských brontosaurů zasazuje o vyhlášení ochrany celého území. Petice za tímto účelem získala podporu 14 tisíc příznivců, 6 tisíc českých vědců i ministrů životního prostředí Anny Hubáčkové a Petra Hladíka. Díky tomu konečně začaly první kroky k ochraně s cílem prohlášení oblasti za CHKO a završení mnoho dekád trvajících snah.

Právě jednotlivci jako Anežka mnohdy dávají věci do pohybu, aktivizují veřejnost, a spouští důležité změny – jen někdo musí udělat první krok. Dlouhodobým tlakem, propojením lidí a upozorněním na podstatu věci lze překonat zdánlivě nemožné. A právě soudržnost a konzistence stojí i za úspěšným odrážením antikampaní a strašení z nejrůznějších stran.

Sama Anežka svůj zápal vysvětluje slibem, který dala manželovu dědovi. Ten byl místním lesníkem a moc si přál, aby se zdejší lužní krajina zachovala ve své jedinečnosti a rozmanitosti. Že se o to pokusí, mu slíbila před jeho odchodem. Zapoj se do fungování Brontosaura a staň se součástí ochrany přírody i Ty!

Dává ti smysl, co děláme? Adoptuj Brontosaura a podpoř dobrovolnickou péči o pestrost krajiny a přírody kolem nás.

🦕 další Příběhy nadšení