Příroda Karpat děkuje Jirkovi a nejen jemu

Za efektem motýlích křídel, který pozitivně ovlivnil obec Žítková i její okolí, stojí Jiří Škára, který se od 90. let s partou dobrovolníků pravidelně vydával do Bílých Karpat a kosil zanedbané louky. Díky němu hnutí Brontosaurus dodnes pečuje o 7 hektarů orchidejových luk, chrání vzácné druhy a udržuje pestrost v krajině. Jak tvrdí botanik Michal Hájek, toto místo patří “k druhově nejbohatším ekosystémům světa”.

Je dobré se občas ohlédnout dozadu, abychom si ověřili směr, kterým se ubíráme.
Jiří Škára
iniciátor projektu

Za tři dekády přírodní rezervací Hutě na Žítkové prošly stovky lidí. Většina z nich zde strávila svá studentská léta, a někteří se dnes vracejí na letní tábory i se svými potomky. Přesně pro ty je prostor mezi lukami, potokem a lesem ideálním místem pro prožívání dětství.

Pořádají se zde tábory pro teenagery i dospělé, kteří se na místě baví, vzdělávají, tvoří, zachraňují biodiverzitu a poznávají ostatní i sebe sama. Nejen ony budují vztah lidí k místu a přírodě, stejně jako rozvíjí hodnoty klíčové pro udržitelný život na planetě.

Vše uvedené dal do pohybu právě Jirka. Nejen v jeho případě je vidět, že jednotlivec může dokázat mnohé, když vykročí do neznáma a neváhá se obětovat pro dobrou věc. Chceš se aktivně zapojit do péče o přírodu i ty? Přidej ruku k dílu a zapoj se do péče o pestrost naší přírody.

Dává ti smysl, co děláme? Adoptuj Brontosaura a podpoř dobrovolnickou péči o pestrost krajiny a přírody kolem nás.

🦕 další Příběhy nadšení