Malé Česko v Banátu - přátelství skrze pomoc

Odchod mladých lidí, rozpad českých komunit a velká zátěž starší generace. To vše trápí oblast u Dunaje, kde od 19. století žijí potomci našich krajanů. Právě za nimi začali od roku 2009 jezdit dobrovolníci Hnutí Brontosaurus pomáhat jim v období sklizní, žní, ale například i přípravy dřeva na zimu.

Místní lidé si často nejvíce cení toho, že s naším příjezdem vše ožije.
Dalimil Toman
zakladatel projektu

Postupně se zrodilo mnoho dalších nápadů, jak pečovat o zdejší přírodní a kulturní dědictví i komunitní život. V rumunské části Banátu dobrovolníci s místními obnovili kaple křížové cesty, opravovali historické vodní mlýnky, pečovali o turistické stezky. Během toho všem nám krajané starou češtinou vyprávěli o svých životech, předávali své znalosti o zvířatech, bylinách, tradičním hospodaření. Spolu jsme zkusili mlít mouku, péct chleba, vyrábět sýry, vařit bezová povidla, pracovat v kovárně nebo si vyrábět lískové nůše. Jedna z účastnic tábora si dokonce otevřela sezónní kavárnu s cukrárnou.

Nadšení a energii do vesnic v Srbsku pak přináší každoroční tábor Malé Česko u Dunaje. Dobrovolníci tady přispěli k obnově historických studní, budování muzea Etno Kuča, údržbě starého hřbitova a křížků či vyznačení turistických stezek. S krajany organizujeme posvícení na sv. Havla, programy pro děti, fotbalové zápasy, posezení u ohně a různé výlety. Vydali jsme také průvodce šetrné turistiky a vytvořili naučnou stezku.

Za léta působení se v Banátu se vystřídalo na 500 dobrovolníků, kdy mnozí z nich přijížděli opakovaně. Přátelství a vazby, které během toho všeho vznikly, jsou navíc radostí pro místní komunitu a dodávají jí energii dál rozvíjet komunitní život a udržovat český jazyk. Zapoj se do naší činnosti a pomoz krajanské komunitě udržet její jedinečné kulturní dědictví.

Dává ti smysl, co děláme? Podpoř naši péči o přírodu, památky a pomoc krajanům v zahraničí.

🦕 další Příběhy nadšení