Krajina pestrá jako za našich předků

Člověk je součástí krajiny střední Evropy už od neolitu. Procházel krajinou, hnával stáda, sbíral dříví, pěstoval, vypaloval. Hvozdy ustoupily polím, pastvinám, lesy prořídly, dávajíce prostor méně průbojným rostlinám a drobným živočichům, zejména plazům a hmyzu.

Táta mě vedl ke vztahu a péči o přírodu už od raného dětství.
Adéla – dcera Jirky Malíčka
biolog, lichenolog a ochránce přírody

Vztah člověka a krajiny zásadně narušila technická revoluce. Malá pole byla nahrazena širými lány, domácí zvířata zmizela v ohradách, krajina byla opuštěna. Skály a pastviny zarostly, krajina se zazelenila, uzavřela a zchudla. Stromy naopak zůstaly pouze mladé.

Jirka Malíček, biolog, lichenolog, praktik a nadšenec, dnes na Sedlčansku a Týnčanském krasu praktikuje neortodoxní radikalismus v ochraně přírody a biodiverzity pomocí tradičních historických postupů. Důvěrně zná svěřené lokality, sleduje druhový vývoj, a s pomocí místních farmářů obnovuje pastviny a poskytuje útočiště vzácnému hmyzu. Se spolkem Bělozářka, dobrovolníky z hnutí Brontosaurus a místními jeskyňáři se systematicky věnuje ochraně biodiverzity, tvorbě publikací a vzdělávání.

Jirka už patnáct let vrací do krajiny Sedlčanska pojem lesostep na desítce svěřených lokalit a je neodmyslitelnou součástí místního koloritu. Zapoj se do hnutí Brontosaurus a začni psát podobný příběh i ve tvém regionu!

Dává ti smysl, co děláme? Adoptuj Brontosaura a podpoř dobrovolnickou péči o přírodu a památky kolem nás.

🦕 další Příběhy nadšení