Návrat života do sudetoněmeckých Jeseníků

Po odsunu sudetských Němců začala řada míst českého pohraničí chátrat. Patří mezi ně i někdejší lázeňská oblast na Jesenicku, kterou před takřka dvěma stoletími proslavil Vincenz Priessnitz. Brontosauři sem od roku 2005 vrací život skrze hned několik druhů aktivit.

Uvědomili jsme si, že největší bohatství máme kolem sebe a musíme o něj pečovat, abychom ho neztratili. 
Tom Hradil
zakladatel projektu

Prvním úspěchem je obnova minerálních pramenů, které po válce zůstaly bez údržby a někde úplně zmizely. Asi dvacet z nich je dnes opečováváno místními „patrony“. Území je navíc protkáno sítí naučných stezek věnovaných pramenům a jejich léčivým schopnostem či Víncenzi Priessnitzovi a známým osobnostem zdejšího kraje.

Druhým velkým projektem je pak péče o prostředí v okolí bývalé německé osady Zastávka. Dobrovolníci tady vysadili několik desítek starých odrůd jabloní a hrušní, kosí louky, kácejí stromy či vyváží suť. Při tom všem se seznamují s pohnutými osudy někdejších místních usedlíků. Jako zázemí jim zde vzniká domek s přírodní střechou zvaný Hobitín. Desetiletí chátrající místo tak znovu ožívá kvetoucí zelení i činorodou prací.

Líbí se ti, co děláme? Podpoř naši péči o přírodu a památky.

🦕 další Příběhy nadšení