Deset let s krajany v Srbsku

Už deset let brontosauři pomáhají spolu s místními krajany oživovat a zkrášlovat české vesnice v Srbském Banátu. Ty zde stojí již od devatenáctého století, kdy sem přišli čeští osadníci ze sousední rumunské části Banátu, kterou předtím kolonizovali za podpory rakousko-uherských úřadů. Dnes však srbský Banát trpí odchodem mladších obyvatel v důsledku nedostatku pracovních příležitostí, mezi lidmi již navíc postupně mizí i užívání češtiny. 

Místní lidé si často nejvíce cení toho, že s naším příjezdem vše ožije.
Dalimil Toman
zakladatel projektu

Brontosauři v několika zdejších obcích s významnou českou komunitou pravidelně čistí veřejná prostranství, opravili vahadlové studny, pomáhali čistit okolí místních jezer, uklízeli místní etno-muzeum nebo udržovali třídu pro kroužky češtiny. Vedle toho pomáhají rozvíjet šetrnou turistiku skrze mapování turistických tras i šíření informací prostřednictvím webu srbskybanat.cz či nedávno vydaného turistického průvodce. Třetí důležitou součást spolupráce pak představuje družba s krajany a posilování českého živlu. To v praxi znamená pomoc s organizací místních slavností, pořádání vzájemných fotbalových zápasů, uspořádání Noci s Andersenem nebo zkrátka jen povídání si s místními lidmi v češtině. 

Loni v říjnu oslavili Brontosauři za přítomnosti českých krajanů, českého velvyslanectví či Ministerstva zahraničí desetileté výročí celé spolupráce. Během té doby zde uskutečnili 9 táborů, 15 výjezdů a odpracovali přes 12 000 dobrovolnických hodin. 

Líbí se ti, co děláme? Podpoř naši péči o přírodu a památky.

🦕 další Příběhy nadšení