Cesta ke kořenům Jesenicka

Poválečná výměna obyvatel znamenala pro region Jesenicka zásadní změnu. Spousta domů byla zbourána, spousta památek zchátrala, spousta pověstí a zvyků byla zapomenuta. Změnil se vztah obyvatel ke krajině a ta se se stala vykořeněnou a zpustlou.

V posledních letech se sem však život posupně vrací. Přispěli k tomu také místní brontosauři, kteří zde od roku 2001 začali pořádat víkendové akce zaměřené na péči o krajinu i zapomenuté vodoléčebné prameny Vincenze Priessnitze.

Uvědomili jsme si, že největší bohatství máme kolem sebe a musíme o něj pečovat, abychom ho neztratili. 
Tom Hradil
zakladatel projektu

Dobrovolníci postupně obnovili okolo dvou desítek pramenů, i kapliček, křížů a jiných památek. Rok za rokem stále více spolupracovali s místními obyvateli, kteří k nim s viditelnými výsledky činnosti získali důvěru.

Díky společné práci a obnoveným památkám v krajině se zrodila i naučná Stezka Vincenze Priessnitze. Na její slavnostní otevření v roce 2005 přišlo přes 1000 lidí z regionu. Propojení nadšených dobrovolníků s unikátní atmosférou Jesenicka přispělo k nejen k aktivní proměně místa, ale i pomohlo prohloubit vztah zdejších lidí k jejich kraji.

Řada z nich se dnes o tyto památky stará. Veřejnost se také účastní péče o chráněné louky při Folklorním kosení nebo sází ovocné stromy. Knižní edice Zmizelé Jesenicko pak mapuje zapomenuté příběhy tohoto kraje.

Dává ti smysl, co děláme? Podpoř naši péči o přírodu a památky.

🦕 další Příběhy nadšení