30 let rozvoje ekologické výchovy

Zakladatele SEVERu – Střediska ekologické výchovy před více než čtyřiceti ley ovlivnily programy brontosauřích táborů i kontroverznější akce jako debaty o lanovce na Sněžku. V roce 1990 pak Jirka a Hanka Kulichovi na Rýchorách rozjeli České středisko ekologické výchovy a začali pracovat kupříkladu s globální výchovou Davida Selbyho.

Jde nám o věc – Jde nám o svět
Jiří Kulich
ředitel střediska

Středisko patřilo pod státní správu, v roce 1994 ale jeho tým přešel pod hlavičku Brontosaura. Začínalo se téměř z ničeho, ale nadšení, know-how, důvěra a zájem SEVER podržely. Zanedlouho jsme našli prostory ve škole v Horním Maršově, které jsme v roce 1995 přebudovali na pobytové středisko, které využíváme dodnes.

Roky pak cválaly, kromě mnoha školních pobytů jsme uvítali mezinárodní konferenci TOUCH, veletrhy ekologické výchovy či specializační studia ekologické výchovy pro učitele. Zrodila se další pracoviště SEVERu v Litoměřicích a Hradci Králové, v r. 2003 jsme získali ruiny bývalé maršovské fary a v roce 2013 ji uvedli do života jako DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury.

Vznikl celostátní program Škola pro udržitelný život, jenž podpořil stovky žákovských projektů a stal se hybatelem místně zakotveného učení a klimatického vzdělávání. V r. 2022 jsme pomáhali s organizací 11. Světového kongresu environmentální výchovy a uspořádali Youth Environmental Education Congress. Vydáváme pomůcky a knihy jako simulační hru Jak se žije v Podnebíně a monografii Učíme (se) místem.

Stavíme na 5 základních principech („5P“): prožitku – praktické činnosti, participaci, přímém kontaktu s okolím, mezioborovém propojení. Opíráme se také o naše hodnoty: udržitelnost, příroda, vztahy, porozumění a odpovědnost. Jde nám o věc – Jde nám o svět.

Dává ti smysl, co děláme? Adoptuj Brontosaura a podpoř dobrovolnickou péči o přírodu, památky a rozvoj dětí a mládeže.

🦕 další Příběhy nadšení