Hnutí Brontosaurus

Brontosaurus pomáhá přírodě, památkám i lidem po celé republice i v zahraničí. Aby vše lépe fungovalo, máme po celé republice regionální centra, základní články a kluby, které pořádají víkendovky, prázdninové akce, dětské tábory, přednášky a mnoho dalšího.

V České republice máme přes 40 aktivních základních článků, které organizují brontosauří akce. Pokud se chceš jakkoli zapojit nebo se jen zeptat, jak funguje Brontosaurus ve tvém regionu, podívej se na naši mapku a najdi svůj nejbližší základní článek.

Ústředí

Ústředí Hnutí Brontosaurus najdete v Brně. Kontakt na jednotlivé členy vedení najdete zde.

VV, KRK a Stanovy

Činnost Hnutí Brontosaurus řídí Výkonný výbor volený Valnou hromadou Hnutí Brontosaurus a Rada Hnutí Brontosaurus. Předsedkyní Hnutí Brontosausaurus je Alena Konečná, místopředsedkyněmi jsou Rozálie Jandová a Daniela Syrovátková. Kontrolní činnost vykonává Kontrolní a revizní komise, její předsedou je Martin Polášek.

Činnost Hnutí Brontosaurus se řídí našimi stanovami a programovými cíli. Stěžejními hodnotami naší činnosti jsou smysluplnost, přátelství a otevřenost, seberozvoj a předávání zkušeností, ohleduplnost, odpovědnost a vztah k přírodě, dobrovolnictví, hrdost, radost a hravost.

Regionální centra

Regionální centra Hnutí Brontosaurus se – jak už z názvu vyplývá – věnují převážně projektům a aktivitám v daném regionu. Podporují činnost základních článků působících v jejich blízkosti, nejsou jim však nijak nadřízena. V současnosti máme regionální centra v Praze, Jeseníkách a na Podluží.

Základní články

Základní článek Hnutí Brontosaurus je uskupení lidí, kteří společně pořádají akce a chtějí vystupovat pod hlavičkou Hnutí Brontosaurus. Jednotlivé základní články jsou tak pestré jako lidé, kteří je tvoří. Spojuje je však otevřenost vůči novým členům, kteří se chtějí aktivně zapojit do jejich činnosti.

Některé články pečují o přírodu a významné lokality, jiné pomáhají na ekofarmách, opravují hrady nebo zámky. Další se věnují environmentální výchově dětí v oddílech, sjíždí řeky, jezdí na vandry nebo třeba pořádají kulturní akce.

Průměrně mají okolo 30 členů, jsou ale i výjimky, jejichž členská základna sahá přes stovku. Některé tvoří lidé doslova z celé republiky a schází se téměř výhradně na dobrovolnických akcích, jiné působí spíše lokálně a jejich členové pořádají také různé výlety, besedy nebo společenské večery.

Na jakoukoliv brontosauří akci může přijet kdokoliv, pokud se však budeš chtít zapojit více a třeba i nějakou akci také pomáhat pořádat, můžeš se přidat k některému ze základních článků (mapa, seznam).

A pokud máš přátele, s nimiž chceš společně podnikat akce a založit si svůj vlastní článek, napiš nám na hnuti@brontosaurus.cz.

Kluby

Kluby jsou snadnou cestou, jak začít s přáteli organizovat vlastní akce pod hlavičkou Hnutí Brontosaurus. Založení klubu je oproti základnímu článku jednodušší, protože odpadá většina administrativních povinností. Nebudete však samostatnou organizací, ale součástí ústředí Hnutí Brontosaurus. Pokud o tom uvažuješ, napiš nám na hnuti@brontosaurus.cz.

BRĎO – Brontosauří dětské oddíly

Brontosaurus nezapomíná ani na ty nejmenší. Brontosauří dětské oddíly BRĎO jsou pravidelně se setkávající kluby, které pořádají i dětské tábory a další akce. Díky BRĎU mohou i nejmenší brontosauři pomoci přírodě a zároveň se naučit zajímat o svět kolem sebe. Oddíly Brďo vedou zkušení organizátoři proškolení naším interním kurzem organizátora BRĎO.

Dobrovolníci

Dobrovolníkem se stáváš, když se zúčastníš jakékoliv brontosauří akce a pomůžeš. Pokud chceš, můžeš se stát i oficiálním členem Hnutí Brontosaurus. Napiš nám na hnuti@brontosaurus.cz.

Mapa lokalit Hnutí Brontosaurus (portál Mapotic)