Zvyšování kvality neformálního vzdělávání ve Hnutí Brontosaurus

V období 1.6.2020-31.8.2023 realizujeme projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016584 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Hnutí Brontosaurus. Projekt získal finanční podporu v rámci výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 7 585 653,63 Kč.

Cílem projektu je celkové zlepšení kvality aktivit neformálního vzdělávání dětí a mládeže v rámci naší činnosti. Toto zkvalitňování umožňuje zejména aktivní vzájemná spolupráce a sdílení dobré praxe organizátorů. Do něj předkládaný projekt zapojuje celkem 11 partnerských subjektů a jejich organizátorů (ústředí a pobočné spolky organizace). Projekt dále rozvíjí spolupráci organizátorů s odborníky a podporuje aktivity pravidelné přímé práce s dětmi v oddílech.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky