🌪️ Tornádo dětem zničilo klubovnu. Brontosauři a skauti ji znovu otevřeli ekologicky vylepšenou.

Hnutí Brontosaurus, Brďo Vlkani a Junák - český skaut, středisko Mikulčice  slavnostně otevřeli opravenou budovu dětské klubovny v Mikulčicích, kterou více než před rokem rozsáhle poničilo tornádo. Po opravě realizované oběmi spolky a obcí Mikulčice začne klubovna opět sloužit pravidelným schůzkám, víkendovým akcím i jako zázemí akcí pro veřejnost či dobrovolnické péče o přírodu. Díky inovativnímu přístupu je přitom opravena jako budova s ukázkovým provozem šetrným k životnímu prostředí.

Mikulčická klubovna sloužila dětem od roku 1976. Konaly se zde tisíce oddílových a družinových schůzek a akcí, kde děti rozvíjely kamarádské vztahy, učily se férovosti, samostatnosti i spolupráci nebo poznávaly přírodu a cesty k její ochraně. V roce 2021 však objekt hrubě poškodilo tornádo, jež prošlo obcemi na jižní Moravě. 

V těchto dnech byla dokončena její rozsáhlá oprava, kterou společně hradily a realizovaly obec Mikulčice, Junák a Hnutí Brontosaurus. Obnova klubovny byla možná i díky obrovská míře solidarity veřejnosti i příznivců obou organizací. Ti během několika týdnů po katastrofě podpořili sbírky obou organizací. Celkem na opravy finančně přispěly desítky lidí, ale také firmy či obce, kde oba spolky pořádají letní tábory.

V sobotu 12. listopadu proběhlo slavnostní znovuotevření klubovny za účasti členů a dobrovolníků obou spolků, vedení obcí, donorů, dalších hostů i místní veřejnosti. V rámci slavnostního odpoledne brontosauři a skauti představili svou současnou činnost, na výstavách prezentovali dosavadní úspěchy práce s dětmi a mládeží a pozvali zúčastněné na budoucí akce. 

V rámci akce se konala také komunitní dobrovolnická výsadba sadu starých ovocných odrůd u klubovny. Ta je součástí obnovy okolního parku. Svůj strom si vysadili donoři i dobrovolníci, jež s pomáhali s obnovou klubovny. O sad budou pečovat děti z oddílů a tak se víc než symoblicky zapojí do obnovy a zlepšení poničeného životního prostředí v obci.

Veřejnost se také seznámila s opatřeními pro environmentálně šetrný provoz budovy. Oprava budovy klubovny byla totiž provedena maximálně moderně nejen s ohledem na současné potřeby výchovné a vzdělávací práce s dětmi, ale i na aktuální trendy v oblasti k přírodě šetrného provozu. Návštěvníci budovy se tak mohou setkat s celou řadou úsporných technologií, jako například vytápění tepelným čerpadlem, využití odpadní šedé vody, ohřev vody solárními panely, sběr dešťové vody, aj. 

“Oprava klubovny nebyla jednoduchá, poškození budovy bylo opravdu velké a objevovaly se další a další škody. Díky společné spolupráci organizací a obce i skautskému umu překonávat překážky jsme však zvládli udělat klubovnu lepší než byla dříve - pro děti, vedoucí, návštěvníky i přírodu.”

Jan Kudrna, Junák - český skaut, středisko Mikulčice

“Největší dar na světě je, když máš kolem sebe lidi s velkým srdcem… náš společný dík patří všem dobrovolníkům, dárcům, nadacím, firmám i jednotlivcům, kteří se na obnově klubovny podíleli. Brontosauři pomáhají přírodě i lidem, kde je třeba, téměř padesát let. Pomáhali i po tornádu. Jsem vděčný, že s klubovnou pomohlo tolik lidí nám!”

František Novotný, hospodář ZČ Hnutí Brontosaurus Brďo Vlkani

“Po tornádu se zvedla obrovská vlna solidarity. Aby měla smysl a nepřekážela, potřebovala usměrnit. Přijmout a naplnit tuto roli byli připraveni skauti. Kulturní dům v Hodoníně se stal vstupním distribučním centrem, kterým prošly stovky příchozích dobrovolníků a tuny materiální pomoci. Skauti se na pár dnů stali v Hodoníně respektovaným partnerem profesionálních záchranných složek a nebylo to poprvé. Junák je přitom dnes organizací s  největším počtem čekacích listin na členství a jedním z důvodů je nedostatek kluboven. Jsme rádi, že to opět neplatí v Mikulčicích a věříme, že se dočkáme brzy také v Hodoníně a někdy v budoucnu i v desítkách dalších měst a obcí.”

Ivo Brzobohatý - Skautská nadace Jaroslava Foglara, která organizovala finanční sbírku 

“Desítky dobrovolníků Hnutí Brontosaurus pomáhali v obcích na jižní Moravě systematicky ihned po tornádu. Uplatnili tu své zkušenosti z dobrovolnických aktivit, jež brontosauři organizují po celé České republice i v zahraničí už desítky let. V zapojení vytrvali dodnes. Od pomoci lidem či úklidů přešli např. ke koordinované obnově zeleně. Prakticky se tak naplňují hodnoty naší organizace, jež směřují mladé lidi k aktivnímu zájmu o své okolí a životní prostředí. Promítly se i do oprav klubovny v Mikulčicích. Místní ji dali zpět dohromady pro činnost s dětmi a mládeží a zároveň z ní vytvořit ukázkovou budovu, co se týká úsporného a k přírodě šetrného provozu. Jdeme tak příkladem široké veřejnosti.”

Dalimil Toman, programový ředitel Hnutí Brontosaurus