Pomáháme při obnově krajiny postižené tornádem

Hnutí Brontosaurus se ve spolupráci s mnoha dalšími organizacemi velmi intenzivně zapojilo do pomoci a podpory v obcích postižených tornádem v roce 2021. V Mikulčicích a Moravské Nové Vsi naši dobrovolníci odpracovali stovky hodin a pomáhali s obnovou domů i veřejných prostranství. V těchto obcích jsme působili již před tornádem, mnoho let zde fungují přírodovědné dětské oddíly BRĎO, v lužních lesích dobrovolníci pečují o ptačí budky nebo pořádáme multižánrový festival Pestrovečer. I proto Hnutí Brontosaurus s potornádovou obnovou a dobrovolnictvím neskončilo s poslední zakrytou střechou nebo odvezeným kontejnerem s odpadem.

Je velmi důležité, aby obnova místa neskončila obnovou staveb a zařízení obce. Naším cílem je, aby krajina byla lépe připravená na projevy a dopady klimatických změn.  Chceme, aby se do dobrovolnických aktivit na podporu adaptace přírody a krajiny mohli zapojovat noví mladí dobrovolníci, aby jim dobrovolnictví dávalo smysl nejen jako pracovní činnost, ale aby se jeho prostřednictvím se dozvídali o významu konkrétních aktivit z hlediska přírody, krajiny i společnosti.

Projekt Dobrovolnická péče o stromy nejen po tornádu nabídne jihomoravským organizátorům dobrovolnictví, a především mladým dobrovolníkům řadu příležitostí dozvědět se o tom, jak a proč Hnutí Brontosaurus realizuje výsadby stromů v rámci obnovy tornádem postižené oblasti, jak se aktivně se zapojit a téma krajinné adaptace pochopit v širším kontextu.

O všech akcích Hnutí Brontosaurus se více dozvíte na www.brontosaurus.cz, kde je možné se na tyto akce také přihlásit.

Projekt podpořila Nadace Veronica z veřejné sbírky dobročinných obchodů.