Podpora neformálního vzdělávání v Hnutí Brontosaurus

Informace o realizaci projektu

Hnutí Brontosaurus v období 1. 5. 2024 - 30. 4. 2027 realizuje projekt Podpora neformálního vzdělávání v Hnutí Brontosaurus.

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání, k podpoře rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu neformálnímu vzdělávání pro všechny děti a mládež a k propojování formálního a neformálního vzdělávání prostřednictvím podpory zavádění inovativních metod do neformálního vzdělávání dětí a mládeže, a nebo prostřednictvím aktivit spolupráce, vzájemného sdílení zkušeností a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků v neformálním vzdělávání a také prostřednictvím odborně zaměřených tematických a komunitních setkávání.

Cílem projektu je podpořit osobnostně sociální a profesní rozvoj dobrovolníků v neformálním vzdělávání a také rozvíjet spolupráci s rodiči dětí a mládeže a veřejností.

Do projektu jsou zapojeny Základní články a Regionální centra Hnutí Brontosaurus po celé ČR. Prostřednictvím aktivit projektu budou vzdělávání dobrovolníci věnující se práci s dětmi a mládeží a bude podporována jejich vzájemná spolupráce a učení. Probíhat budou aktivity inovativního vzdělávání pro děti a mládež podporující zapojování účastníků s omezenými příležitostmi a také odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání s rodiči a veřejností.

Informace o projektových aktivitách budou zveřejňovány na webové stránce www.Brontosaurus.cz.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.