🌿 Pečujeme o cenné přírodní lokality v Pardubickém kraji

Hnutí Brontosaurus pečuje o významné přírodní lokality v Pardubickém kraji. Například v Chrudimi a okolí působí již mnoho let jeden z klubů Hnutí Brontosaurus, organizace pomáhající na nejrůznějších přírodních a památkových lokalitách již více než 45 let. Dobrovolníci z řad mládeže i širší veřejnost se prostřednictvím Brontosaura zapojují do obnovy a péče o několik cenných lokalit. Díky jejich práci se do přírody postupně navracejí živočichové a rostliny, které v minulosti z naší přírody spíše mizely. V okolí Pařížova se tak dnes můžete opět potkávat s mnoha různými druhy obojživelníků osidlujících pravidelně čištěné tůně, na blízké louky se postupně vracejí motýli nebo drobní plazi a savci vázaní na pestrá stanoviště. V okolí Prosetína především díky pravidelné práci dobrovolníků opět potkáte začátkem léta kvetoucí úpolíny a na zdravé a pestré louky se vracejí třeba ohrožení modrásci.

Dobrovolnická práce pro přírodu spočívá především v ručním kosení luk, odklízení biomasy a údržbě různých typů stanovišť, jako jsou tůně nebo kamenné zídky. Dobrovolnictví v Hnutí Brontosaurus ale není jen práce, je to také spousta informací o přírodě, hravá environmentální výchova a osvěta, budování vztahu k přírodě, krajině i lidem. Také proto se dobrovolníci na lokality pravidelně vracejí, a to je klíčem postupné a udržitelné obnově pestré krajinné mozaiky a zdravého života.

Chcete-li vědět o brontosauřích aktivitách nejen na Chrudimsku více, podívejte se do naší mapové databáze lokalit https://www.mapotic.com/lokality-hnuti-brontosaurus. Rádi se s vámi uvidíme na některé z mnoha dobrovolnických akcí, které Hnutí Brontosaurus nabízí, vyberte si na www.brontosaurus.cz.

Aktivity Hnutí Brontosaurus na vybraných lokalitách v okolí Chrudimi finančně podporuje Pardubický kraj a Ministerstvo životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.