🌎Klima startup, cesta ke klimatickému dobrovolnictví

Doba klimatické krize. 🌪️💦 Je výzvou pro společnost i každého z nás. Vybízí se v tomto tématu vzdělávat, ale také převzít vlastní zodpovědnost za hledání řešení. ☝️

A právě to nabízí Klima startup. Kurz na němž hledáme cesty, jak přispět k řešení klimatické krize v rámci naší dobrovolnické činnosti. 🌳🐦

👉 Letos konkrétně v adaptaci krajiny na klimatickou změnu v kontextu celoevropské Green deal politiky. V tom, čím mohou pomoci dobrovolníci. V tom, jak toto téma na akcích zapojit do neformálního vzdělávání a zážitkového programu. A jak vše propojit do smysluplného celku v rámci brontosauří metody. 🦕💡

Víkendový kurz se uskutečnil 10. - 12. června v prostorách kláštera Porta Coeli. Účastníky kurzu čekala řada lektorů s inspirativními přednáškami a workshopy. 

Na úvod celého kurzu účastníci sdíleli svá očekávání a zamýšleli se nad tím, jaké může mít pozitivní dopady jejich činnost. Workshopem o tom, jak pracovat s jednotlivými aspekty dobrovolnicko-zážitkové akce ve smyslu brontosauří metody provedl Dalimil Toman, programový ředitel Hnutí Brontosaurus. 

Sobotní dopoledne bylo zasvěcené adaptacím na klimatickou změnu v krajině a návratu života do krajiny. Tímto tématem provázel vysokoškolský pedagog a soukromý zemědělec ze Šardic Petr Marada. Seznámil účastníky s kontextem evropské zemědělské politiky a politiky ochrany prostředí a lokálního hospodaření v krajině. Jak konkrétní opatření v krajině realizovat se zapojením veřejnosti a dobrovolníků, to ve svém příspěvku ukázal také Potulný sadař Dominik Grohmann. 

Nechyběly tvůrčí workshopy, kdy účastníci vymýšleli a vzájemně konzultovali své záměry k dobrovolnickým aktivitám nebo sdíleli své zkušenosti z ochrany životního prostředí a dobrovolnictví pro krajinu. Řešily se také časté pochybnosti, s nimiž přicházejí v rámci dobrovolnictví někteří jeho účastníci.

Poslední den pak Martin Tománek z organizace Na Zemi účastníkům představil koncept transformativního vzdělávání a jeho aplikace v oblasti přemýšlení o Green dealu a při tvorbě vlastního programu dobrovolnické akce. V závěru programu čekala účastníky exkurze po Porta Coeli a starých ovocných sadech s místním guru Tomášem Blahou.  

Účastníkům akce, ale nejen jim, jsou určeny také doprovodné online přednášky z celého cyklu Klima startup, které se věnují především východiskům a kontextu klimatické změny.

Díky skvělým lektorům za inspirativní myšlenky. Děkujeme všem účastníkům za zapojení a vlastní iniciativu a nadšení pro věc.

Akce byla spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Akce byla spolufinancována dotací z rozpočtu statutárního města Brna a také z prostředků veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica. Děkujeme.