🌎Klima startup, cesta ke klimatickému dobrovolnictví

Doba klimatické krize. 🌪💦 Je výzvou pro společnost i každého z nás. Vybízí se v tomto tématu vzdělávat, ale také převzít vlastní zodpovědnost za hledání řešení.☝️

A právě to nabízí Klima startup. Kurz na němž hledáme cesty, jak přispět k řešení klimatické krize v rámci naší dobrovolnické činnosti. 🌳🐦

👉 Letos konkrétně v adaptaci krajiny na klimatickou změnu. V tom, čím mohou pomoci dobrovolníci. V tom, jak toto téma na akcích zapojit do neformálního vzdělávání a zážitkového programu. A jak vše propojit do smysluplného celku v rámci brontosauří metody. 🦕💡

Víkendový kurz se uskutečnil 10. - 12. června v prostorách kláštera Porta Coeli. Účastniky kurzu čekala řada lektorů s inspirativními přednáškami a workshopy. 

Na úvod celého kurzu účastníci sdíleli svá očekávání od víkendu a zamýšleli se nad tím, jaké může mít pozitivní dopady jejich činnost. Workshopem o tom, jak pracovat s jednotlivými aspekty dobrovolicko zážitkové akce ve smyslu brontosauří metody provedl Dalimil Toman, programový ředitel Hnutí Brontosaurus. 

Sobotní dopoledne bylo zasvěcené adaptacím na klimatickou změnu v krajině a návratu života do krajiny. Tímto tématem provázel vysokoškolský pedagog a soukromý zemědělec ze Šardic Petr Marada. Jak opatření v krajině realizovat se zapojením veřejnosti a dobrovolníků, konkrétně na příkladu výsadeb ovocných stromů, přijel přednášet Potulný sadař Dominik Grohmann. 

Nechyběli také tvůrčí workshopy, kdy účastníci vymýšleli a vzájemně konzultovali své záměry k dobrovolnickým aktivitám nebo sdíleli své zkušenosti z ochrany životního prostředí a dobrovolnictví pro krajinu. 

Poslední den víkendu pak opustil téma dobrovolnictví a zaměřil svoji pozornost na druhý aspekt akcí Hnutí Brontosaurus - neformální vzdělávání. Martin Tománek z organizace Na Zemi tak účastníkům představil koncept transformativního vzdělávání a jeho aplikace při tvorbě vlastního programu akce, který měli účastníci možnost si vyzkoušet vytvořit a konzultovat s ostatními. Nedílnou součástí víkendu pak byla také exkurze po Porta Coeli a starých ovocných sadech s místním guru Tomášem Blahou.  

Díky skvělým lektorům za inspirativní myšlenky. Děkujeme všem účastníkům za zapojení a vlastní iniciativu a nadšení pro věc a děkujeme za finanční podporu z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica.