Jihomoravští brontosauři uspořádali první ročník Expedice Moravská Amazonie

„Devátá!” říká vesele mladík na vrcholu žebříku a zavěšuje dřevěnou budku na větev mladého dubu. „Tento typ budky je ideálním úkrytem pro brhlíky a lejsky,“ vysvětluje dole stojící skupině chlapců a dívek žena a značí bod do mapy v GPS navigaci, kterou drží v ruce. „Jejich vyvěšováním kompenzujeme nedostatek hnízdních dutin, které se přirozeně vyskytují ve starých odumírajících stromech, které však ve zdejších hospodářských lesích většinou chybí,“ vysvětluje.

Mimo jiné i tak vypadal první ročník nového tábora, který se konal v lužních lesích jihovýchodně od Hodonína i v okolí obce Mikulčice postižené loňským tornádem. Oblast je domovem mnoha vzácných druhů - na obloze lze spatřit orla královského a mořského, nachází se tady cenná kolonie čápů bílých a volavek popelavých, rostou zde kriticky ohrožené ladoňky. Patří proto na seznam evropsky významných lokalit Natura 2000, což by stát mělo zavazovat k její ochraně. Ta však na většině území prozatím není legislativně vyřešena.

„Klíčem k udržení zdejšího bohatství je udržování pestrosti krajiny, aby zde zůstaly starší porosty, doupné stromy, prosvětlený les i mozaikově sečené louky," říká Dalimil Toman, organizátor akce a programový ředitel Brontosaura. Účastníci tábora proto denně vyráželi do terénu za nejrůznějšími ručními pracemi, které mají zdejší krajině k udržení biodiverzity pomoci. Vedle vyvěšování ptačích budek odplevelovali nedaleké aleje, opravovali závlahové opěry mladých stromků, připravovali plochy postižené loňským tornádem na podzimní výsadbu nebo pomáhali v lužickém včelařském arboretu.

Přitom však organizátoři podobně jako při ostatních brontosauřích letních akcích doplňovali práci eko-vzděláváním, takže účastníci pod vedením profesionálů poznávali zdejší faunu a flóru, hrozby pro místní ekosystém nebo způsoby, jak s nimi bojovat. „Absolvovali jsme například exkurzi lužním lesem s bioložkou nebo objevovali řeku z kánoí. Účastníkům to umožňuje osvojit si vše v praxi a zajímavou formou. A doufáme, že i posílit vlastní pouto k přírodě," nastiňuje organizátor.

Jihomoravští Brontosauři se v oblasti angažují dlouhodobě. V minulosti tady vyvěsili přes tři sta ptačích budek nebo vysazovali stromořadí v okolí obcí, na Břeclavsku se navíc zapojují do kosení vzácných lučních porostů a vysazování biopásů, které pomáhají udržovat druhovou pestrost v obhospodařovaných oblastech. Spoluiniciovali také petici za vyhlášení ochrany celého území, kterou podepsalo přes 13 000 lidí. Expedice Moravská Amazonie se zařazuje po jejich bok a zájemci se mohou těšit na další ročníky.