🌱 Hledáme koordinátora/koordinátorku projektu Výchova k dobrovolnictví v čase klimatické změny

Hnutí Brontosaurus (HB) se dlouhodobě zaměřujeme na zapojování mladých lidí do dobrovolnické péče o životní prostředí a památky. V rámci našich aktivit kombinujeme péči o naše prostředí s osobnostním rozvojem a neformálním vzděláváním účastníků. Sázíme stromy, pečujeme o chráněné louky, chrání ohrožené druhy, opravujeme hrady a významné památky. 

Projekt  se zaměřuje na podporu dobrovolnictví mládeže a podporu komunitního dobrovolnictví veřejnosti. Chceme vést mladé lidi i veřejnost k dobrovolnickým aktivitám zaměřeným na aktuální otázky ochrany životního prostředí související s projevy klimatické změny. Budeme v tomto podporovat odbornou přípravu organizátorů dobrovolnických akcí v regionech a vytvářet programy motivující mládež i veřejnost k zapojení do dobrovolnických akcí. 

Co bude náplní tvojí práce ?

1) Organizace seminářů, víkendových školení  a letní školy dobrovolnictví pro organizátory dobrovolnických akcí v ochraně přírody

 • příprava struktury a obsahu seminářů a školení ve spolupráci s odborníky a lektory = vzdělávání v oblasti dobrovolnické péče o krajinu (zeleň, biodiverzita, zadržování vody) a metodické vzdělávání pro práci s dobrovolníky
 • organizační zajištění seminářů a víkendových školení a letní školy dobrovolnictví, zajištění odborných lektorů
 • koordinace a spolupráce s odborníky na tvorbě metodik pro organizátory dobrovolnických aktivit (dobrovolnictví a zeleň, zemědělská krajina, voda v krajině, biodiverzita), vedení autorských kolektivů metodik.

2) Koordinace pilotních dobrovolnických akcí absolventů školení a koordinace modelových komunitních akcí

 • koordinace absolventů školení při přípravě jejich dobrovolnických akcí: propojování s týmem mentorů Hnutí Brontosaurus a dalšími pracovníky a dobrovolníky HB, zprostředkování servisu HB pro organizátory
 • koordinace ukázkových komunitních dobrovolnických akcí v regionech - spolupráce na organizaci akcí s pobočnými spolky HB či dalšími sdruženími

3) Spolupráce na komunikační kampani Dobrovolnictví pro životní prostředí v časech klimatické změny

 • spolupráce na aktualizaci osvětových programů pro studenty středních škol
 • zapojení do týmu realizujícího prezentaci projektu a dobrovolnických aktivit veřejnosti
 • podíl na přípravě odborné konference Dobrovolnictví pro životní prostředí v kontextu klimatické změny

Co od tebe očekáváme ?

 • Organizační a komunikační schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů
 • Schopnost samostatné i týmové práce
 • Zkušenost v oblasti organizace dobrovolnických akcí, popř. vzdělávacích akcí, seminářů, volnočasových akcí
 • Přehled v oblasti ochrany životního prostředí a tématu klimatické změny
 • Komunikativnost a profesionální vystupování
 • Základní dovednosti práce s PC
 • Osobní zkušenost s dobrovolnictvím v ochraně životního prostředí a Hnutí Brontosaurus je výhodou

Co ti nabízíme ?

 • Možnost být součástí organizace, jež už téměř 50 let pečuje o naše životní prostředí
 • Potenciál prohloubení znalostí v oblasti ochrany životního prostředí a dobrovolnictví
 • Možnost účasti na dalším vzdělávání v oboru
 • Spolupráci na v rozmezí 0,5 - 0,8 úvazku a HPP dle dohody a rozsahu činnosti
 • Odpovídající finanční odměnu na HPP
 • 5 týdnů dovolené
 • Osobní rozvoj a seberealizaci s možností přinášet a realizovat vlastní nápady
 • Zkušený a podporující kolektiv
 • Zázemí brontosauří kanceláře
 • Pružnou pracovní dobu v příjemném pracovní prostředí
 • Možnost účastnit se skvělých akcí a vzdělávacích kurzů

Hlásit se můžeš do 15. 5. 2022

Zašli nám prosím strukturovaný životopis a krátký motivační dopis na hnuti@brontosaurus.cz (do předmětu prosím uveď „výběrko-projekt“). 

Pro bližší informace volejte na tel. 605 763 112. Vybrané zájemce pozveme na osobní pohovor. Nástup je možný již od května 2022, dle dohody i jinak. Bližší informace o Hnutí Brontosaurus najdeš v sekci O Brontosaurovi.