🍃 Hledáme Koordinátora/ku dobrovolnických aktivit na pomoc krajině postižené tornádem

Vyhlašujeme výběrové řízení na Koordinátora/ku dobrovolnických aktivit na pomoc krajině postižené tornádem. Hnutí Brontosaurus se jako nezisková organizace zaměřená na ochranu životního prostředí  a dobrovolnictví aktivně zapojuje i do pomoci oblastí na jižní Moravě postižených tornádem. Vzhledem k rozsahu postižení tohoto území i příležitostem realizovat zde nová opatření ke zlepšení kvality krajiny a schopnosti její adaptace na klimatickou změnu se budeme této oblasti věnovat systematicky.

Cílem je spolupráce s dalšími organizacemi na obnově regionu a přínos v podobě zapojení dobrovolníků a veřejnosti do zlepšování zdejšího prostředí a péče o krajinu v tomto území. Konkrétně plánujeme podpořit zapojování dobrovolníků do obnovy zeleně i dalších aktivit a organizaci dobrovolnických (víkendových) akcí v místě. Aktivity v oblasti postižené tornádem budou součástí  programu Akce příroda Hnutí Brontosaurus, jež propojuje dobrovolnickou pomoc přírodě s neformálním a zážitkovým vzděláváním dobrovolníků i veřejnosti.

 • Rozsah spolupráce: 0,2 úvazek na DPP
 • Místo: Brno/Podluží (Mikulčice, Lužice, Moravská Nová Ves, Hrušky, Hodonín)
 • Nástup: dle dohody nejlépe od 15. října

Okruhy pracovních činností:

 • Mapování potřeb dobrovolnické pomoci v regionu (zejména se zaměřením na péči o přírodu a krajinu)
 • Šíření informace o možnostech pořádání dobrovolnických akcí na pomoc přírodě a krajině v daném regionu směrem k potenciálním organizátorům akcí.
 • Podpora a servis organizátorům dobrovolnických akcí v regionu a to zejména ve smyslu zprostředkování aktuálních potřeb pro dobrovolnickou činnost, popř. pomoc s zajištěním materiálu, zázemí, apod. (Nejedná se však většinou o přímou organizaci dobrovolnických akcí na místě).
 • Oslovování potenciálních dobrovolníků a propagace dobrovolnikých akcí v regionu.
 • Koordinace dobrovolnických akcí/aktivit Hnutí Brontosaurus v regionu s ostatními organizacemi v oblasti péče o životní prostředí.
 • Prezentace proběhlých akcí/aktivit na sociálních sítích, příprava podkladů a přehledů akcí pro prezentaci výstupů (pro tiskové zprávy, závěrečné zprávy)
 • Koordinace aktivit s dalšími pracovníky ústředí Hnutí Brontosaurus

Co chceme po uchazeči/uchazečce?

 • schopnost samostatné i týmové práce
 • organizační a komunikační schopnosti
 • povědomí o regionu, kde se aktivity budou odehrávat
 • znalost aktivit Hnutí Brontosaurus 
 • praktickou zkušenost s organizováním dobrovolnických či volnočasových akcí
 • výhodou je povědomí o problematice ochrany krajiny, péče o zeleň, apod.
 • schopnost práce s excelem, wordem, google dokumenty, apod.

Co nabízíme:

 • práci formou DPP 8  - 10 hodin týdně
 • osobní realizaci, možnost přinášet vlastní nápady a náměty a realizovat je
 • zázemí brontosauří kanceláře a zkušeného týmu spolupracovníků 
 • pružnou pracovní dobu, fajn kolektiv na ústředí HB, neformální atmosféru v pracovním kolektivu i při práci s dobrovolníky 
 • možnost odborného rozvoje
 • odpovídající odměnu a DPP

📅 Přihlásit se můžete do 12. 10. 2021. Zájemce prosíme, aby nám zaslali svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu hnuti@brontosaurus.cz s předmětem emailu “tornádo”.