🌱 Klima startup a dobrovolnictví v časech klimatické změny

Změna klimatu, to nejsou jen tající ledovce kdesi v Antarktidě. Nějakým způsobem se dnes týká každého z nás. A každý z nás může také nějakým způsobem přispět ke zmírnění jejích projevů přímo tam, kde žije.

Na jižní Moravě se Hnutí Brontosaurus soustavně věnuje nejen šíření informací o aktuálních otázkách ochrany přírody a krajiny v kontextu klimatické změny, ale také zapojování veřejnosti do různých tematických dobrovolnických komunitních aktivit. Komplikovaná pandemická situace nebyla sice příliš nakloněna společnému volnočasovému vzdělávání či dobrovolnictví, nicméně i díky finanční podpoře Nadace Veronica se podařilo uskutečnit několik velmi přínosných a zajímavých akcí.

Dobrovolníci v rámci projektu Dobrovolnictví v časech klimatické změny pečovali o vysazené stromy v Hruškách u Brna, vysadili nové stromky a keře v Mikulčicích a Hodoníně, věnovali se i obnově ukázkových přírodních biotopů v hodonínském ekocentru. Pro veřejnost byla také připravena exkurze v luhu řeky Moravy po stopách negativních i pozitivních příkladů zdravého vodního hospodaření v krajině. 

Aby měly naše dobrovolnické akce náležitou odbornou kvalitu a jejich organizátoři byli schopni sdílet s účastníky aktuální relevantní informace o tématu klimatické změny, připravujeme speciální odborné školení Klima startup 2021.

Za finanční podporu děkujeme Nadaci Veronica, která tento projekt podpořila z veřejné sbírky dobročinných obchodů.