🧍 Dobrovolníkem pro přírodu s Hnutím Brontosaurus

Chceme svět, ve kterém lidé nejsou lhostejní ke svému okolí, respektují a ctí přírodu a kulturní bohatství a společně o ně pečují. Proto sdružujeme mladé lidi a dáváme jim příležitost udělat něco dobrého, bavit se, rozvíjet se a růst a zároveň přitom pomáhat světu kolem nás.

Motto organizace naplňujeme prostřednictvím dobrovolnických aktivit pro přírodu a krajinu již od roku 1974. Za tu dobu se na desítkách lokalit po celé České republice vystřídaly při práci tisíce účastníků, společně pracovali na obnově starých sadů, kosili louky, vyvěšovali a čistili budky, vyráběli úkryty pro živočichy, pomáhali s obnovou tůní a vodních ploch a mnoho dalšího.

Rok 2020 postavil nejen před dobrovolníky mnoho nových výzev a pracovat společně pro přírodu nebylo snadné. I přesto se podařilo zajistit péči o naprostou většinu lokalit, které Hnutí Brontosaurus spravuje, konaly se i dobrovolnické akce na nových lokalitách. Ani rok 2021 nebude jistě tím nejsnadnějším pro přírodu, krajinu a pro lidi. Věříme ale, že se nám společnými silami podaří udržovat a dále rozvíjet společné dobrovolnictví a pomáhat na různých přírodních lokalitách tak, jako doposud.

Najděte si v nabídce dobrovolnických akcí pro přírodu tu svoji a staňte se dobrovolníkem pro přírodu i vy. Všechny informace o akcích i veškeré aktuality najdete na webu www.brontosaurus.cz

Veřejné dobrovolnické akce pro přírodu a krajinu v ČR finančně podporuje Ministerstvo životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.