🦕 Co jsme spolu loni dokázali?

Vybrali jsme z mnoha úspěchů Hnutí Brontosaurus za uplynulý rok, jež nás zaujaly. Věříme, že tě potěší, přinesou ti radost i energii a inspirují tě k novým plánům a projektům roku letošního!

Pečujeme o 1000 ptačích budek a nové lokality

V loňském roce jsme překonali hranici 1000 vyvěšených ptačích budek. Můžete na ně narazit v Praze, v Brně, Čejkovicích, Mikulčickém luhu nebo třeba až v krajanských vesnicích v Srbsku. Vedle vyvěšování a péče o budky jsme se věnovali také péči o celkem 45 přírodních lokalit - chráněných či jinak významných území v zemědělské krajině. K tradičním místům nám přitom letos přibyly nové lokality, jako například Týnčanský kras u Sedlčan nebo arboretum ve Křtinách. Přehled našich lokalit najdeš v Mapotic.

Obnovujeme místa po tornádu

Dlouhodobě se podílíme na obnovení zeleně v obcích postižených tornádem. V Mikulčicích jsme uspořádali komunitní plánování s občany a podíleli se na vytvoření komplexních projektů k obnově parků, jež se začínají realizovat. Naši dobrovolníci se navíc zapojují do výsadeb a sto šest pečují o již vysazené stromy a keře. Spolu s obcí a skauty jsme také otevřeli tornádem zničenou klubovnu dětských oddílů v Mikulčicích, na náš popud vylepšenou o využití šedé vody, ohřev solárními panely, vytápění tepelným čerpadlem a dalšími opatřeními pro šetrný provoz. Děkujeme všem, kdo k opravě přispěli dary, prací nebo nápady.

Předali jsme petici za záchranu Moravské Amazonie

Spolu s dalšími jsme loni bojovali za ochranu ohrožené a vzácné lužní krajiny na soutoku Moravy a Dyje. Podíleli jsme se na organizaci petice vyzývající ministerstvo životního prostředí i vládu k neodkladné ochraně zdejší přírody, kterou podepsalo 13 264 lidí. Petiční archy si za účasti médií v Mikulčickém luhu osobně převzala ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a deklarovala zájem ministerstva ochranu Moravské Amazonie zajistit.

10 let v pomáháme v srbském Banátu

Za rytmu moravské cimbálové muziky a účasti zástupců misterstva zahraničí i Domu zahraniční spolupráce jsme v Češku Selu a Kruščici oslavili deset let našeho dobrovolničení v srbském Banátu. Máme za sebou 9 táborů, 15 výjezdů a přes 12 000 hodin práce. Zůstaly za námi opravené historické studny i kříže, vyčištěný hřbitov, udržované obecní prostory, vyvěšené budky, čistá místa namísto černých skládek, nově navržené turistické trasy, vydaný průvodce či nejrůznější komunitní akce. 

Podepsali jsme memorandum o spolupráci s Masarykovou univerzitou

Koordinace a spolupráce je základem úspěchu každé dobrovolnické akce. Proto jsme rádi za navázání oficiálního vztahu s dobrovolnickým centrem Masarykovy Univerzity MUNI POMÁHÁ. Vypomůžeme si v rámci dobrovolničení po mimořádných událostech, pomoci životnímu prostředí nebo vzdělávání. Budeme sdílet prostory, dobrovolníky, informace a snad pomůžeme napsat další příběhy dozelena proměněných lokalit.

Vzděláváme dobrovolníky pro 21. století 

Spustili jsme novou sérii seminářů Výchova k dobrovolnictví za časů klimatické změny, určených organizátorům akcí na pomoc přírodě z Hnutí Brontosaurus i jiných spolků. Naším hlavním cílem je podpora organizátorů a jejich propojení s potřebnými partnery a komunitami, aby byli schopni proměnit svoje vize v realitu. Doplňující činností pak budou inovované výukové programy pro střední školy týkající se klimatu i biodiverzity a vše příští rok završí odborná konference. 

Pořádáme Světový kongres mladých o enviromentální výchově

V březnu loňského roku jsme se zapojili do dosud největšího světového kongresu environmentální výchovy Youth Environmental Education Congress, jež pořádal náš základní článek Středisko ekologické výchovy SEVER na podporu a rozvoj mladých lidí, kteří jsou aktivní v oblasti životního prostředí, klimatu a udržitelnosti. Kongresu se zúčastnilo na 120 mladých lidí ze 22 zemí světa. Prezentovali jsme naši činnost, zajistili budkovací workshop a diskutovali s předními světovými aktéry z oblasti vzdělávání a životního prostředí.

Cestičky již 20 let rozvíjejí organizátory

Kurz Cestičky už více než 20 let motivuje, inspiruje a vzdělává nové organizátory a vedoucí dětských oddílů našeho hnutí. Za tu dobu jím prošlo na 375 účastníků a účastnic, kteří uspořádali již desítky absolventských dobrovolnických víkendovek. Letošní 20. ročník byl opět plný energie, nových přátelství a (sebe)poznávání. Za celý kurz a nespočet životních zážitků děkujeme týmu organizátorů, lektorů a skvělým účastníkům.

Získali jsme ocenění Národní agentury

Česká národní agentura DZS ocenila naši výměnu mládeže The Way of Empathy a zařadila ji mezi příklady dobré praxe roku 2022 pro oblast neformálního vzdělávání mládeže. Výměna hostila 40 mladých lidí z Česka , Španělska, Řecka, Německa a Itálie, kteří společně prozkoumali desetidenní program zaměřený na nenásilnou komunikaci.

Pomáháme Ukrajině

S vypuknutím krize jsme nabídli prostory k ubytování uprchlíků a pomáhali lidem prchajícím z Ukrajiny. Brontosauří dobrovolníci působili v asistenčím centru, pomáhali zajistit provoz dětského koutku na brněnském výstavišti či přispívali k organizaci sbírek. Před zimou jsme pak sesbírali spací pytle, deky, léky nebo zásoby trvanlivého jídla a poslali je do Oděské oblasti, ale také přispěli na nákup terénního vozu pro tamní zdravotníky a dobrovolníky. 

Přírodní památka Kudlačena se rozrůstá a vzkvétá

Základní článek Kolovrátek má za sebou přes 15 let poctivé práce na Přírodní památce Kudlačena na Horní Bečvě. Dříve zanedbané místo díky nim každoročně rozkvétá tisícovkami orchidejí, prstnatců, mečíků a dalších vzácných druhů. V letošním roce se Kolovrátku podařilo odkoupit téměř 3,2 hektarů lučních porostů v přírodní památce a jejím nejbližším okolí. Vedle toho, že se tím zabránilo prodeji louky spekulantům, můžeme takto zajistit, že louka bude mít tu nejlepší ochranu a péči.

Potkáváme se napříč generacemi a zpíváme Brontosauří písně

Koncert autorských brontosauřích písní v brněnském Burateatru navázal na soutěž o Zlatého pterodaktyla z roku 1979 a nádherně oživil mezigenerační brontosauří sdílení! Na koncertu se sešli jak pamětníci brontosauřích začátků, tak nejmladší generace organizátorů a organizátorek. Letos před pokračujeme a své písně do soutěže o Zlatého pterodaktyla 2023 můžete posílat do konce března. 

BONUS: Brontosaurus stále roste 🦕

Máme již 1360 členů, přes 200 dárců a nespočet podporovatelů, kteří hrdě stojí za Brontosaurem. Díky vám již téměř 50 let vzděláváme děti, mládež i dospělé a společně pečujeme o naše životní prostředí.