📚 Programy Hnutí Brontosaurus pro středoškoláky

Středním školám Hnutí Brontosaurus tradičně nabízí výukové programy zaměřené na podporu výchovy k dobrovolnictví pro přírodu a krajinu i na aktuální témata ochrany přírody, jako je klimatická změna a její důsledky pro biodiverzitu. Také ve školním roce 2021/2022 se měli možnost studenti po celé ČR dozvědět mnoho nových užitečných informací, a to i díky novému programu Klima (bez)naděje. Ten uvádí studenty do tolik frekventovaných otázek klimatické změny, pomocí interaktivních her dáváme studentům nahlédnout do světa klimatické změny a jejích lokálních projevů, jako je sucho nebo redukce biodiverzity. Podněcujeme přemýšlení o reálných možnostech jednotlivců a komunit – jak mohou přispět ke zmírňování dopadů změny klimatu na lokální úrovni.
Spolu s dalšími programy (Biodiverzita doma i ve světě, Stromy pro život a Dobrovolnictví, které nabízíme i v terénní variantě) tvoří nový klimatický program ucelený komplex a z nabídky Hutí Brontosaurus si mohou vybrat jak pedagogové gymnázií, tak i odborných škol či učilišť.

Pro více informací a přihlášení kontaktujte Karin na programy@brontosaurus.cz.