📊 Jaké hodnoty vyznávají mladí Brontosauři?

V první polovině roku 2020 se Hnutí Brontosaurus zúčastnilo rozsáhlého výzkumu hodnot mladých lidí, který organizovala Česká rada dětí a mládeže. Výzkum proběhl v 18 organizacích v Česku a na Slovensku (celkově 3016 respondentů). Aby se dala data srovnávat, proběhl výzkum i mezi mladými v běžné populaci (celkově 3008 respondentů). Více se o samotném výzkumu na stránkách ČRDM: http://bit.ly/CRDM_hodnoty_mladeze_21

Shrnutí výsledků dotazníku

Kdo jsou naši mladí respondenti?

  • jsou oficiálně členy Hnutí Brontosaurus.
  • mají mezi 15-29 let.
  • o něco více než třetina z nich bydlí s rodiči a 41 % jich bydlí v podnájmu.
  • třetina z nich jsou studenti a více než polovina z těchto studentů jsou vysokoškolští studenti.
  • pocházejí z rodin vysokoškoláků. 51 % otců respondentů bylo vysokoškolsky vzdělaných a 49 % matek bylo vysokoškolsky vzdělaných.
  • skoro všichni umí anglicky a 19 % z nich má zkušenost s dlouhodobým pobytem v zahraničí.

Jak moc jsou Brontosauři aktivní?

Vidíme, že čím déle je člověk členem v Brontosauru, tím je aktivnější. Vpravo vidíte, že pro 98 % respondentů je aktivita v Hnutí Brontosaurus v jejich životě důležitá.

Co přináší členství v organizaci?

Oproti jiným organizacím členství v Brontosauru ve velké míře také zlepšuje kvalitu života! Dále je to pro naše členy větší zábava a odpočinek rozšiřuje jim okruh kamarádů a známých, na které se mohou spolehnout a velmi přináší prostor pro osobní rozvoj.

Jaké mají Brontosauři osobní hodnoty?

Brontosauři oproti ostatním nepotřebují pocit moci, který mohou přinést peníze, ani pro ně není tak důležité být úspěšnými a bohatými.

Jaký máme vztah k ochraně přírody?

Oproti mladým z populace, Brontosauři jsou více přesvědčeni, že je důležité se starat se o přírodu, životní prostředí a také něco aktivně dělat proti ohrožení přírody. 

Jak Brontosauři vnímají duchovno?

Brontosauři jsou celkově více nábožensky založení oproti ostatním a také častěji přemýšlí nad smyslem života.

Jaký máme zájem o společenské dění?

Oproti populaci mají Brontosauři větší zájem o společenské záležitosti a politiku.

Jaký máme zájem o společenskou participaci? 

Pro Brontosaury je významně důležitější společenská participace, jako účastnit se voleb, zapojovat se do politické diskuze, účastnit se aktivit prospěšných pro obyvatele jejich vesnice/města.

Jak vnímáme témata rovnosti?

Brontosauři oproti ostatním více podporují právo uzavírat registrované manželství a nesouhlasí se stereotypy, jako například, že muži jsou lepšími politickými vůdci, že mají mít v rodině hlavní slovo a že nejdůležitější role ženy je pouze starost o rodinu a domácnost. 

Celkové výsledky výzkumu najdete zde: http://bit.ly/Vysledky_vyzkumu_CRDM_Brontosaurus