🏰 Dotkněte se kultury - mezinárodní projekt

Na závěr loňského roku nás kontaktoval náš kamarád a absolvent Organizátorského kurzu Hnutí Brontosurus Ján “Johny” Smatana, který působí na Slovensku v Centru pro podporu neformálního vzdělávání. Nabídl nám spolupráci na projektu Dotkněte se kultury spolu s nimi, polskou organizací a dalšími asociovanými partnery. A jelikož jsou témata a výstupy úzce propojeny s kulturou a kulturními institucemi, nemohli jsme jako brontosauří “památkáři” odmítnout. A o co se vlastně jedná? 

Projekt „Dotkněte se kultury“ reaguje na aktuální situaci způsobenou pandemií Covid-19, ale i na dlouhodobý stav klesajícího zájmu o některé oblasti z kulturně-uměleckého prostředí. Jeho cílem je za účasti odborníků z oblasti kultury, umění, neformálního vzdělávání, práce s mládeží a IT vytvořit intelektuální výstupy na prezentování a rozvoj kulturně-uměleckých činností.

Do projektu jsou zapojení partneři a experti ze Slovenska, České republiky a Polska. Během realizace projektu se vytvoří dva intelektuální výstupy a realizuje se povícero vzdělávacích a multiplikačních setkání a workshopů.

Název projektu: Dotkněte se kultury

Koordinátor projektu: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (Slovenská republika)

Trvání: 1. 6. 2021 – 31. 5. 2023

Místo realizace: Slovenská republika, Česká republika a Polsko

Partneři:
Hnutí Brontosaurus (Česká republika)
„CZAJNIA“ association (Polsko)

Asociovaní partneři:
STROMORADIE s.r.o. (Prešov – Slovenská republika)
So Fine (Humenné – Slovenská republika)
Park kultúry a oddychu (Prešov – Slovenská republika)

Vytvořené intelektuální výstupy projektu:

  1. Interaktivní webová aplikace – zábavně-vzdělávací aplikace pro oblast kultury a umění, lokalizovaná do více jazyků. Aplikace se bude skládat ze dvou částí: návštěvnická a kurátorská. Návštěvnická část aplikace bude implementována jako hra, ve které budou moci návštěvníci zažít neformální vzdělávací aktivity formou mini her. Kurátorská část slouží tvůrcům kulturní události/pedagogům vytvářet nové neformální vzdělávací aktivity v online prostředí, které následně budou sloužit jako motivační a vzdělávací prvek k akci. Součástí tohoto výstupu bude i webový portál o projektu a tématech projektu.
  2. Metodická příručka – autorská příručka sumarizující možné přístupy k doplňujícím aktivitám kulturních a uměleckých institucí realizovaných metodami neformálního vzdělávání, s možností implementace do prostředí formálního a neformálního vzdělávání. Manuál bude výstupem činnosti expertní skupiny za různé oblasti kultury, přičem se bude zaměřovat především na historii, výtvarné umění, divadlo, hudbu a literaturu, film apod. Část aktivít v metodické příručce bude poukazovat také na možnosti využití interaktivní aplikace.

Na diseminaci výsledků, ověření vystupů v praxi a sběru podnětů bude realizované dvoufázové mezinárodní vzdělávací setkání pro účastníky z kulturně-uměleckého prostředí, pracovníky s mládeží ale i pro učitele ze Slovenska, Polska a České republiky, kteří se těmto tématům věnují. Následně budou realizované multiplikační setkání – workshopy, ve všech zapojených zemích (minimálně po 7 školeních v zapojených zemích). Na těchto setkáních budou multiplikovány a využívány přístupy a nástroje, které představují intelektuální výstupy projektu. Na závěr projektu budou realizované dvě závěrečné konference s mezinárodní účastí: jedna na Slovensku a jedna v České republice. Konference budou zaměřené na prezentování výstupů a výsledků projektu, informování o funkcích interaktivní aplikace, navazování partnerství a spolupráce mezi účastníky z různých sektorů. Takto navržený koncept projektu má zabezpečit vytvoření kvalitních výstupů, ověřených přímo v praxi, připravených na jejich využívání, implementaci a šíření i po ukončení projektu.

Za podporu projektu děkujeme našim partnerům a programu Erasmus+.