🍃 Nový středoškolský program Klimatická změna a my

Středním školám po celé ČR nabízíme možnost zapojit se do pilotního ověřování nového výukového programu. Je zaměřen na dopady změn klimatu v krajině a možnou roli jednotlivců a komunit v opatřeních k jejich zmírnění.

Pomocí interaktivních her dáme studentům nahlédnout do světa klimatické změny a jejích lokálních projevů, jako je sucho nebo redukce biodiverzity. Podnítíme přemýšlená o reálných možnostech jednotlivců a komunit – jak mohou přispět ke zmírňování dopadů změny klimatu na lokální úrovni.

Studenti si uvědomí vlastní motivace, obavy, překážky – co je může vést k vlastní osobní aktivitě, co je naopak odrazuje. Seznámí se s příklady dobré praxe – možnostmi drobných opatření v krajině a zástavbě, které mohou pomoci s adaptací na klimatickou změnu a zmírněním projevů sucha v krajině. Program se průřezově věnuje tématům přírodovědy, ekologie a občanské výchovy.

Pro více informací a přihlášení kontaktujte Karin na programy@brontosaurus.cz.

Doplňující podklady k programu najdete v této sdílené složce.

Projekt je realizován s podporou Ministerstva životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.