🌳 První výsadba po tornádu

Úspěšně jsme zahájili obnovu zeleně po tornádu v Mikulčicích, do které se zapojilo přes 150 lidí pod dohledem zkušených odborníků.

Občané Mikulčic, dobrovolníci i odborníci se o víkendu zapojili do první veřejné výsadby po ničivém červnovém tornádu, jež v obcích zničilo stovky stromů a keřů. Akce Den pro stromy, kterou organizovalo Hnutí Brontosaurus v Mikulčicích, byla nejen o výsadbě stromořadí, ale i komunitní slavnosti, jež obnovu zeleně zahájila.

Přes sto padesát účastníků akce společnými silami a pod dohledem odborníků vysázelo čtyřicet vzrostlých přes čtyři metry vysokých lip a javorů babyk v areálu Břízky u Mikulčic. Tento dvou hektarový park byl tornádem téměř kompletně zničen a obnovovat se tak bude postupně. Vedle výsadby stromořadí jsme vysadili i lípy u obnoveného kříže nad rybníkem Cihelna.

Kromě samotné výsadby připravili místní brontosauři s dalšími spolky program Dne pro stromy, který nabídl nejen aktivity pro děti na téma strom, ale i sousedské setkání, plánování další obnovy zeleně, osvětu ohledně sázení stromů a na závěr i táborák, hraní a zpívání. Akci společně zahájili zástupci partnerů výsadby děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Alena Salašová, starosta Mikulčic Josef Dvořáček a programový ředitel Hnutí Brontosaurus Dalimil Toman.

„Jsme velmi rádi, že se zapojilo tolik místních lidí a dobrovolníků, kteří odcházeli s dobrým pocitem. Je cítit velké společné úsilí vrátit obce po tornádu do normálního života. A je vidět, že lidé považují i zeleň za téma, kterému je třeba se intenzivně věnovat. Stromy lidem prostě chybí.“ říká Dalimil Toman z pořádajícího Hnutí Brontosaurus. „Motivující je nejen nadšení dobrovolníků z Brontosaura, skautů a veřejnosti, ale také odborná pomoc Zahradnické fakulty Mendelu, podpora obce, a mnoha firem, partnerů a donorů, např. Nadace Partnerství.“ dodává Toman.

Práce na obnově zeleně čeká obce v potornádovém pásu ještě hodně. Větší část výsadeb se bude moci odehrát až v příštím roce, kdy skončí stavební práce. Obnovovat bude třeba nejen zeleň v obcích, ale bude potřeba také oživit celou okolní krajinu. Už příští víkend organizuje Hnutí Brontosaurus Podluží další výsadbu stromořadí napříč poli z Mikulčic k řece Kyjovce. Přehled příležitostí na pomoc přírodě najdete v našem kalendáři dobrovolnických akcí.

Více fotek z této akce najdete ve sdílené složce