🌱 Vzdělávací semináře: dobrovolnictví pro přírodu za časů klimatické změny.

Otevíráme druhou sérii nových vzdělávacích seminářů na téma Dobrovolnictví pro přírodu za časů klimatické změny.

Pro koho to bude?

Semináře jsou určeny pro stávající i nové organizátory dobrovolnických akcí z Hnutí Brontosaurus i dalších environmentálně zaměřených neziskovek či organizací pracujících s dětmi a mládeží. Vhodné jsou také pro členy místních akčních skupin a obecně všechny aktivní občany, kteří mají zájem podpořit přírodu realizací drobných, ale důležitých opatření v místní krajině.

Naučíte se:

  • praktické tipy, jak pečovat o přírodu a krajinu ⛏️
  • jak zapojit veřejnost do řešení aktuálních environmentálních výzev 💡
  • jak organizovat dobrovolnické akce 💪

Jednotlivé semináře vám přinesou rozvoj po odborné a metodické stránce, nové informace a souvislosti. Dozvíte se, jak rozčlenit zemědělskou krajinu výsadbou zeleně a tvorbou či obnovou mokřadů. Jak vracet stromy do zemědělské krajiny a pečovat o ně. Jak aktivní péčí podpořit v krajině zbytky bezlesí prosvětlováním lesostepí nebo kosením luk. Jak podpořit ptáky zachováním doupných stromů a vyvěšováním a čištěním budek, obojživelníky při překonávání silnic v době rozmnožování a hmyz vyséváním biopásů v krajině 🌳

Dostane se vám zároveň praktické pomoci s organizací vaší vlastní akce. Budete mít příležitost načerpat inspiraci a diskutovat o svých nápadech s odborníky z praxe. Dozvíte se také, jak komunikovat s veřejností, abyste do těchto akcí zapojili co nejvíce dobrovolníků a získáte praktické tipy, jak s dobrovolníky pracovat. Nabídneme vám mentorskou pomoc, praktické metodiky, zpětnou vazbu a užitečné kontakty.

📅 Přehled seminářů:

💧 Voda a podpora přirozených funkcí krajiny 
pondělí 20. 3. 2023, Praha, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr 
lektoři a lektorky: Tomáš Havlíček 

🌼 Péče o druhovou pestrost rostlin
středa 22. 3. 2023, Brno, Komunitní centrum Skála 
lektoři a lektorky: Martin Škorpík, Lenka Reiterová a Robert Stejskal 

🧍 Organizování dobrovolnických akcí pro přírodu
pondělí 27. 3. 2023, Horka nad Moravou, Sluňákov-centrum ekologických aktivit města Olomouce 
lektoři a lektorky: Dalimil Toman, Eva Pavelová a Pavla Pokorná 

🌿 Podpora zeleně v krajině
sobota 15. 4. 2023, Velké Meziříčí, ekocentrum Chaloupky Velké Meziříčí
lektoři a lektorky: Jan Oulehla 

🌍 Veřejnost a environmentální výzvy dneška
středa 26. 4. 2023, Praha, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
lektoři a lektorky: Bohuslav Binka a Magdalena Šipka 

🌾 Podpora pestré zemědělské krajiny
pondělí 15. 5. 2023, Ostrava, Ostravská univerzita 
lektoři a lektorky: Ilona Vybíralová a Martin Václavík 

🐦 Podpora druhové pestrosti živočichů
středa 17. 5. 2023, Pardubice, Ekocentrum Paleta 
lektoři a lektorky Jana Švaříčková, Jiří Procházka, Mojmír Vlašín a Ivo Hertl

Účast je zdarma. Součástí některých seminářů bude také krátká ukázka v terénu. Po absolvování semináře nebo celého cyklu získáte certifikát o účasti. 
Celý cyklus ještě jednou zopakujeme v během podzimu 2023 a doplníme jej o další víkendové a týdenní vzdělávací akce.

Těšíme se na Tebe 💚

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

#sodvahou