🌱 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus připravuje a realizuje unikátní aktivity environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty propojující informační a dobrovolnické aktivity již více než 45 let. Je koordinátorem programů Akce příroda či Prázdniny s Brontosaurem, které patří k vůbec nejstarším dobrovolnickým programům v oblasti péče o přírodu a krajinu v ČR.

V letech 2019-2021 tuto činnost finančně podporuje Státní fond životního prostředí CŘ prostřednictvím projektu Koordinace a rozvoj programu EVVO Hnutí Brontosaurus. Veřejnost a zejména mladí lidé se prostřednictvím podporovaných aktivit zapojují do nejrůznějších činností v oblasti ochrany přírody a krajiny – sázejí stromy a zajišťují následnou péči o ně, čistí a vyvěšují ptačí budky, kosí louky s vzácnými druhy rostlin nebo obnovují cenné krajinné prvky. Získávají také užitečné informace o významu těchto aktivit a propojují své teoretické poznatky s praxí.

Osvětové a dobrovolnické akce připravují a vedou zkušení dobrovolníci a lektoři, jejichž podpora a vzdělávání je rovněž důležitou součástí projektu. Více než 140 dobrovolnicko-osvětových akcí projektu doprovázejí i další vzdělávací a informační aktivity, jako klubová setkání s přednáškami a workshopy, přírodovědné oddíly pro děti či motivační soutěže. Na webových stránkách www.Brontosaurus.cz je určitě z čeho vybírat!

Děkujeme všem partnerům projektu, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.