🌎 Klima startup - vzděláváme se o klimatu

Téma klimatické změny rezonuje společností, dává se do pohybu a rok od roku na nás čím dál tím více dopadá. Jak můžeme na dobrovolnických akcích účelně realizovat adaptační opatření pro její zmírnění? Jak máme téma komunikovat a účastníky programem vést k zájmu o toto téma? 

Tyto a další otázky měl za cíl zodpovědět cyklus přednášek a víkendový kurz Klima startup Hnutí Brontosaurus, který se uskutečnil v první polovině roku. Určen byl organizátorům, dobrovolníkům i dalším zájemcům o toto aktuální téma z řad veřejnosti. 

Úvodní přednáška Fakta o klimatu od Ondráše Přibyly, zakladatele projektu Fakta o klimatu, seznámila účastníky s klimatickou změnou ve všech jejích aspektech a shrnula její hlavní příčiny. Bavili jsme se také o aktuální situaci a predikcích dalšího vývoje. Na záznam přednášky se můžete podívat na youtube Hnutí Brontosaurus. 

S tématem přednášky Společnost a klima posléze navázal v rámci Klima startupu Bohuslav Binka. V jeho přednášce jsme se dozvěděli, jak je téma klimatické změny ve společnosti přijímáno a jaké dopady bude mít klimatická změna na nás samotné. Také tuto přednášku si můžete pustit ze záznamu na youtube

Víkendový seminář v Porta Coeli se pak zaměřil na téma klimatického vzdělávání a zážitkového programu na dobrovolnicko zážitkových akcích. Účastníci měli možnost se potkat s inspirativními lektory (Michal Medek, Martin Jestřábek, Jan Skalík a další), sdílet vlastní zkušenosti a pustit do vymýšlení vlastních nápadů a projektů. 

Přednášky i víkendový seminář s omezenou účastnickou kapacitou se konaly za finanční podpory Magistrátu města Brna a Státního fondu životního prostředí na základě rozhodnutí Ministra životního prostředí.

V příštím roce se můžete na pokračování série přednášek o klimatické změně a víkendového kurzu opět těšit. Přineseme vám témata jako je odpovědnost jedince a občanská angažovanost, komunikace klimatické změny nebo dopady změn klimatu na krajinu a přírodu kolem nás. Sledujte další akce na webu brontosaurus.cz.