Ekofór 50

Hnutí Brontosaurus u příležitosti 50. výročí svého vzniku vyhlašuje tradiční mezinárodní výtvarnou soutěž jak pro karikaturisty a kreslíře profesionály, tak i pro kreslíře nadšence:


EKOFÓR 50 – Soutěž kreslených vtipů se vyhlašuje na téma:

Člověk a životní prostředí v podmínkách klimatické krize

ve třech kategoriích: 

1) Karikaturisté, kteří publikují
2) Kreslíři amatéři dospělí od 15 let
3) Děti do 14 let včetně

Hodnotné i finanční ceny na prvním, druhém a třetím místě v jednotlivých kategoriích udělí jak odborná porota, tak bude také v online-hlasování vyhlášena i cena veřejnosti. Celkem tak bude vyhlášeno 9 cen od odborné poroty, hlavní cena od hlasování veřejnosti v průřezu všech kategorií. Každý autor obdrží katalog soutěže Ekofór 50. Oceněným autorům bude uhrazeno cestovné na předání cen vítězům, které proběhne v den 50. výročí HB 16. 1. 2024.

Termíny a pravidla soutěže

Soutěž bude probíhat od vyhlášení na Světový den životního prostředí 5. 6. 2023 do 30. 10. 2023

Autoři prací dodají svá díla ve formátu A4 v papírové nebo digitální podobě. Do předmětu e-mailu, nebo na poštovní obálku výrazně uveďte prosím: „Ekofór 50“. Autor spolu se zásilkou díla napíše své kontaktní údaje – adresu, e-mail a rok narození a uvede, do které kategorie spadá. Zda je publikující karikaturista, kreslíř amatér nad 15 let, nebo dítě do 14 let.

🏡 Adresa pro díla papírové podoby:
Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10  
602 00 Brno

✉️ E-mail pro digitální díla:
ekofor@brontosaurus.cz


Autor svou zásilkou soutěžního díla souhlasí s jeho laminováním pro potřeby vystavení na výstavách. Soutěžní práce zůstanou vyhlašovateli Hnutí Brontosaurus pro environmentální výchovu mladé generace i ostatní veřejnosti. Do soutěže Ekofór 50 není možné zaslat již oceněné kresby z minulých ročníků nebo z jiných soutěží. Odesláním díla prohlašujete, že jsem jeho autorem, anebo že mám od autora díla souhlas s jeho odesláním. Odesláním díla do soutěže autor díla souhlasí s tím, že Hnutí Brontosaurus a jeho pobočné spolky jsou oprávněni užít dílo pro účely propagace svojí činnosti a mají právo vytvářet na jeho základě odvozená díla, za podmínek uvedení jména autora.

Vyhlášení vítězů a výstava soutěžních prací

Vlastní výstava soutěžních prací proběhne od 13. – 28. 1. 2024. Tato výstava bude takto retro podobou prvního ročníku Ekofóru, kdy jsme tehdy měli na náměstí Svobody zapůjčený skleník od zemědělců z Brna -Komína, kde zevnitř skleníku byly vylepeny soutěžní výtvarné práce a veřejnost si je tak mohla prohlížet 24 hodin denně. Termín výstavy je zvolen právě na týden, do nějž spadá 16. leden, což je padesáté výročí ode dne, kdy vyšlo třetí číslo Mladého světa ročníku 1974 s kresbou Brontosaura od Vladimíra Jiránka a s článkem Josefa Velka uvnitř listu s vyhlášením Akce Brontosaurus. Předání cen vítězným autorům proběhne 16. 1. 2024 v den 50. výročí založení Hnutí Brontosaurus. Následně budou soutěžní práce prezentovány na výstavách po celé ČR.

Vítězné díla předchozích ročníků najdeš na Ekofor.brontosaurus.cz