Za tajemstvím Filipova údolí

prázdninové
Datum
Místo Chata Kristýna
Věk 15–26 let
Cena 900 Kč
Kontaktní osoba Franta Novotný
603 833 902
chata.kristyna@seznam.cz
Akce je vhodná i pro ty, co s námi jedou poprvé.

Co na nás čeká

Drahý příteli, Ty, jež se mnou sdílíš nadšení pro vše tajemné a podivuhodné, píšu Ti, ještě celý roztřesený, z toho, co ti musím vyprávět. Stalo se to před několika dny, kdy jsem se na jedné ze svých záhadologických výprav prodíral temnými houštinami. Pátral jsem tou dobou ve dne po bludných balvanech a po nocích bedlivě střežil Měsícem ozářené palouky v oblasti, která, snad podle nich, nese název Bílé Karpaty. Moje hledání bylo neúspěšné, ale na některý z bludných kamenů jsem přece jen musel narazit, neboť když jsem chtěl celý znavený zamířit zpět k nejbližší vesnici, zjistil jsem, že jsem nadobro ztracený. Nevím, jak dlouho jsem bloudil, ale když se mi konečně povedlo vyplést svůj kabát z nenechavé houštiny, byla už noc a já stanul náhle před velikou chatou. Byl jsem tak unaven, že jsem neváhal a zaklepal na staré dveře. Otevřít mi přišel tamní hospodář. Když jsem vyslovil svou prosbu, abych zde mohl přečkat do rána, pohlédl na mě vážně a unaveně, „Copak k čertu nevíte, že v téhle chatě straší?“ Rázem ze mě opadla veškerá únava. Když zjistil, že neobvyklé úkazy jsou mým koníčkem, nezdráhal se už a pozval mě dál. Tu noc jsme proseděli u kuchyňského stolu a on mi povídal o zvláštní historii toho místa. Zmínil se také, že v celém údolí, zvaném Filipovo, kde se chata nachází, jsou nadpřirozené jevy na denním pořádku. Já sám jsem tam během svého pobytu spatřil tolik, jako nikdy předtím. Po dlouhém naléhání dokonce svolil, abych ráno odeslal list několika svým přátelům a kolegům záhadologům, mezi které patříš samozřejmě i Ty, a pozval je do těchto pozoruhodných končin. Samozřejmě jsem aspoň jako částečnou náhradu nabídl, že hospodáři pomůžeme, s čím jen bude potřeba a co bude v našich silách. Přidáš se tedy k naší výpravě za tajemstvím Filipova údolí? S nadějí na brzké shledání, Tvůj přítel

Co, kde a jak

Máš pro strach uděláno a nebojíš se s námi prožít devět dní v tajuplném Filipově údolí? Pak tedy slyš, co Tě rozhodně nemine! Těšit se můžeš na hry, společnou zábavu a další prožitkové aktivity. Na táboře máme v plánu také několik fyzicky nenáročných činností pro ochranu přírody a zvelebování táborové základny. Čekají nás zajímavé výlety za krásami a jedinečnou atmosférou Bílých Karpat. Během tábora se můžeš těšit na filmové představení v našem strašidelném lesním kině, získání nových řemeslných dovedností při práci se dřevem a navázání nových přátelství, to vše v lůně bělokarpatské přírody. Na základně máme venkovní hliněnou pec na chleba, ve které si upečeme pravou a nefalšovanou horňáckou pizzu. Spí se v podkroví (dvě oddělené místnosti), dle zájmu lze spát venku v indiánském teepee. Info o ubytování a naší základně najdeš zde: www.chatakristyna.eu. Foto z chaty je zde: www.chatakristyna.rajce.idnes.cz

  • Ubytování: v podkroví chaty a teepee
  • Strava: můžete si vybrat

Dobrovolnická pomoc

Výroba budek pro ohrožené ptactvo, obnova studánky, oprava hliněné pece na chleba. Budky vyrábíme a vyvěšujeme proto, aby ptáci (sýkory, lejsci, brhlíci, holubi doupňáci, sovy, šoupálci a další) měli kde hnízdit a mít mláďata. V našich intenzivně obhospodařovaných lesích totiž chybí staré stromy, ve kterých dříve ptáci nacházeli přirozené dutiny pro hnízdění. Budky budeme vyvěšovat nejen kolem chaty, ale na podzim je dobrovolníci vyvěsí i na potřebná místa v lužních lesích na jižní Moravě, také na místech zasažených loňským tornádem.

Na akci budeme pracovat přibližně 6 hodin denně.

Malá ochutnávka

Tábor pořádáme již desátým rokem na samotě uprostřed lesa na chatě Kristýně u obce Javorník nad Veličkou.

Organizační tým

Těší se na tebe Staňa, Franta, Jožka, Johanka, Petra, Anička, Lucka,.

Kontakt

Kontaktní osoba: Franta Novotný
E-mail: chata.kristyna@seznam.cz
Telefon: 603 833 902