JIHOČESKÁ JÍZDA

prázdninové
Datum
Místo jižní Čechy od Šumavy po Třeboň a řeka Lužnice
Věk 32–52 let
Začátek akce
Cena bez poplatku
Kontaktní osoba Markéta Černocká
776 662 435
jezi@centrum.cz

Co na nás čeká

Pět dnů putování na kolech a čtyři dny na vodě. Noci pod stanem, koupání v potocích a rybnících. Jídlo vařené v hrnci, sdílení v kruhu u ohně, krajina a My. Chrámy přírody, hory, večery u ohníčku, čtení, hry, společná zpívání S sebou bude potřeba: pojízdné kolo, nosič a cyklistické brašny. Skutečně doporučujeme pořídit brašny na kolo nebo se dá také přivázat obyčejný batoh provazy na nosič. Varianta vyrazit s batohem na zádech se nám v praxi opravdu neosvědčila. Potřeba budou i gumicuky(natahovací gumy s háčky na obou stranách) na pořádné přichycení zavazadel k nosiči. Také jednu náhradní duši ke svému kolu - každý má jinou a ne všechno se dá zalepit. Dále bude potřeba: stan (hlaste kdo hledáte i nabízíte volné místo ve stanu), teplý spacák, karimatka, dobrá pláštěnka, baterka – nejlépe čelovka, nůž, ešus, lžíce, 2x1,5l láhve na vodu, hygienické potřeby, oblečení do každého počasí, pokrývka hlavy, plavky, šátek, propiska. Vše dobře zabalit a připevnit ke kolu. Na vodáckou část oblečení na převlečení. Doprovodné vozidlo… Putování na kolech se uskuteční úplně bez doprovodného auta. Juráš poveze kárku za kolem, kde se uskladní materiál na hry, potraviny a nádobí na vaření. Každý schopný účastník dostane vézt kromě osobních věcí i část společných potravin. Vodácká část bude doprovázena autem z vozíkem. Doprovodné auto pojede s přívěsným vozíkem podél řeky, přiveze každý večer do kempu nádobí na vaření, potraviny, i vaše spacáky a stany (aby byly v suchu), takže můžete po celý den jet v lodi nalehko jen se sudem se svými věcmi. V případě nouze naloží i nemohoucího vodáka. Noclehy: Spát budeme na cykločásti ve volné přírodě ve stanech, na vodácké části v kempech. Mytí po cestě v potocích, rybnících. Jídlo na putování bude zajištěno 3x denně. Ráno čaj a sladké obilné kaše (či pečivo), přes den chléb, máslo, sýry, zelenina, ovoce a každý den také sladké svačinky. Večer se bude vařit na ohni v hrnci vegetariánská kuchyně. Začínáme v pátek večeří, končíme v neděli obědem. Trasa Cykloputování: začínáme na Šumavě v Kubově Huti, což je nejvýše položená železniční stanice v České republice. Odtud se vydáme na cyklojízdu přes Šumavu, Novohradky a třeboňskou pánev až do Veselí nad Lužnicí. Navštívíme přírodní útvary, horské pláně, Lipno, Vltavu, tajemné balvany, skály, rybníky a mnohé jiné známé i zapomenuté krásy vlasti. Vodácké putování na kánoích po spodním toku řeky Lužnice. A  recesní program. Tentokrát na téma Starý zákon! Plout budeme na dvoumístných kánoích z Veselí nad Lužnicí dál po proudu. Vítáme Vás na letní plavbě! Na této letní vodě se budeme věnovat tématice starého zákona z Bibe, jelikož toto tady ještě nebylo a jistě skrývá mnoho poučení! Přenesme se do příběhů Stvoření světa, budižsvětla, Adama a Evy, vyhnání z Ráje, archy Neonové, Mojžíše, desatera přikázání, Sodomy a Gomory a dalších důležitých božích okamžiků. A zažijete mnoho dobrodružství. Lodě: řeku budeme sjíždět na dvoumístných plastových kánoích Samba z půjčovny. K lodi bude mít každá loď půjčený i  vodotěsný sud na osobní věci a  2 pádla a vesty. Zamilovaní partneři mohou plout v lodi stále spolu, ostatní účastníci se budou v lodích střídat a poznávat plutí ve dvojicích s různými lidmi pro atmosféru party. Jihočeskou jízdu vede: Markéta Černocká, Jura Žemlík a Boží Přítomnost. Přihlášky: Markéta Černocká, jezi@centrum.cz, 776 662 435

Co, kde a jak

Lužnice je řeka na jihu České republiky s horním tokem v Rakousku. Je to pravobřežní přítok Vltavy. Je dlouhá 208 km, oproti ostatním jihočeským řekám má však velmi malý spád a teče pomalu. Lužnice reguluje množství vody mnoha rybníků ve svém povodí (například Rožmberku již od dob Jakuba Krčína z Jelčan nebo napájecím kanálem Zlatá stoka). V minulosti byla na řece provozována voroplavba. Celý horní tok Lužnice od hranic s Rakouskem až k Veselí nad Lužnicí je součást CHKO Třeboňsko, jednoho z přírodně nejcennějších území jižních Čech, které je zařazeno do systému biosférických rezervací UNESCO. Koryto řeky je v úseku od Veselí nad Lužnicí k soutoku s Vltavou chráněné jako přírodní památka Lužnice. Lužnice patří u vodáků k oblíbeným českým řekám pro rekreační kanoistiku, zejména v úseku „rychlejší vody“ od Tábora k Bechyni. Od Bechyně teče nahnědlá voda Lužnice dál směrem k Vltavě, kde s vlévá nedaleko Týna nad Vltavou. Koryta obou řek se tady zásadně změnila po napuštění přehradní nádrže Orlík. V Týně voda Lužnice zvolna mizí ve vzduté vodní hladině řeky Vltavy.

  • Strava: můžete si vybrat

Organizační tým

Těší se na tebe Markéta, Jura.

Kontakt

Kontaktní osoba: Markéta Černocká
E-mail: jezi@centrum.cz
Telefon: 776 662 435